Rol medezeggenschap bij sociale veiligheid

De ondernemingsraad kan een belangrijke bijdrage leveren aan het zorgen voor een werkomgeving waarin mensen sociale onveiligheid signaleren en elkaar daarop aanspreken. Maar welke positie kan de ondernemingsraad daarin innemen? Wat kan en mag de ondernemingsraad doen om de sociale veiligheid binnen de organisatie aan de orde te stellen?

Op de ondernemingsraad rust de belangrijke taak om de psychosociale arbeidsbelasting te blijven monitoren en zo nodig te bespreken met de bestuurder. De ondernemingsraad kan bijvoorbeeld een initiatiefvoorstel doen om de sociale veiligheid binnen de organisatie op de agenda te zetten van de bestuurder (artikel 23 WOR). 

Op die manier benadruk je namelijk dat de gewenste cultuur op de werkvloer voor de ondernemingsraad een belangrijk onderwerp is, waarover de ondernemingsraad met de bestuurder wil overleggen. 

Doordat de ondernemingsraad vaak goed op de hoogte is van hetgeen speelt, kan zij de ernst van de situatie en de signalen die zij heeft opgevangen bespreken. 

Vijverberg Advocaten & Adviseurs begeleidt zowel bestuurders als ondernemingsraden in dergelijke trajecten. 

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Training georganiseerd overleg en medezeggenschap

Training georganiseerd overleg en medezeggenschap

Een gemeenschappelijke regeling beschikt over een eigen ondernemingsraad en een commissie voor georganiseerd overleg. De werkgever heeft behoefte aan verdieping van de kennis van bevoegdheden van deze medezeggenschapsorganen. Vijverberg organiseert een verdiepende maatwerktraining van één…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media