Maatregelen bij integriteitsschending

Een integriteitsschending heeft vaak grote impact op de organisatie en de collega’s. Voor werkgevers ziet de procedure er als volgt uit.

Hoor en wederhoor

De werkgever informeert de werknemer schriftelijk over de verdenking. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Van dat gesprek wordt een gedetailleerd verslag opgesteld.

Disciplinaire of andere maatregel

Na de verantwoordingsprocedure beslist de werkgever of de feiten voldoende vaststaan en welke maatregel hij wil nemen. Dat kan een algemene reprimande of een disciplinaire maatregel zijn. Afhankelijk van de ernst van de integriteitsschending kan de werkgever een maatregel opleggen, variërend van een officiële waarschuwing tot ontslag.

Welke maatregel bij integriteitsschending?

Een maatregel mag niet onevenredig zwaar zijn. Het is zaak – los van emotie – te komen tot een maatregel die de juridische toets kan doorstaan en de juiste maatregel is, gelet op de geschonden norm of het beschadigd vertrouwen. Van niet sanctioneren of te licht sanctioneren kan een ongewenst signaal uitgaan. Ontslag is voorbehouden voor de ernstigste integriteitsschendingen. Wij adviseren u graag welke maatregel passend is.

Samenloop met strafrechtelijke aspecten

Afhankelijk van de integriteitsschending kan een aangifte verplicht of gewenst zijn. Wij adviseren u uiteraard wat een separaat strafrechtelijk onderzoek betekent voor het interne onderzoek. Dat geldt ook voor een strafrechtelijk sepot in relatie tot uw eigen maatregel.

Zorgvuldige communicatie

Wij dragen zorg voor een heldere communicatie naar de werknemer en zo nodig naar externe partijen in overleg met uw communicatiemedewerker.
UWV- en uitkeringstraject

Komt het tot een juridische procedure dan staan wij u bij tot en met de hoogste instantie. Soms wordt de werknemer na ontslag op staande voet of ontslag wegens ernstig verwijtbaar handelen alsnog door UWV een werkloosheidsuitkering ten laste van de overheidswerkgever (eigenrisicodrager) toegekend. Ook in dat traject staan wij u desgewenst bij en maken wij bezwaar bij UWV.

Beslaglegging

Bestaat de integriteitsschending uit diefstal of onrechtmatige verrijking, dan kan het wenselijk zijn onder de werknemer beslag te leggen om langs die weg de compensatie te verkrijgen. Ook hierin staan wij u desgewenst bij.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Een adviseur in het omgevingsrecht bij een gemeente blijkt in ernstige financiële problemen te zijn. Juist in een dergelijke functie, met contacten met projectontwikkelaars en aannemers, een punt van aandacht en aanspreken. Een specialist integriteit…
Dossier over plichtsverzuim met positieve uitspraak afgesloten

Dossier over plichtsverzuim met positieve uitspraak afgesloten

Een milieudienst schakelt de hulp van Vijverberg in vanwege een medewerker die ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd. Vijverberg adviseert de milieudienst over onder andere de opbouw van het dossier, de strafmaat, het voornemen tot disciplinaire straf…
Senior adviseurs ambtenarenrecht voor politiekorps

Senior adviseurs ambtenarenrecht voor politiekorps

Een politiekorps heeft behoefte aan een aantal direct inzetbare juristen die reguliere bezwaar- en beroepszaken kunnen behandelen. Ook moeten zij kunnen adviseren over disciplinaire zaken en complexere juridische vraagstukken. Vijverberg levert een aantal senior adviseurs…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media