Cursus Beëindiging van arbeidsovereenkomst door overheidswerkgever

Verdiepingsmodule
 • Tot 1 juli is deze cursus online
 • Vanaf 1 juli in beginsel weer fysiek op locatie

Wil jij goed weten welke mogelijkheden er allemaal zijn om tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen? Welke verschillende routes je kunt lopen en welke regels daarbij gelden? Welke ontslaggronden zijn er? Hoe verschillende procedures naar aanleiding van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst eruit kunnen zien? Of in welke gevallen een transitievergoeding verschuldigd is? Dit alles zal aan bod komen in deze cursus.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data & locaties
 6. Inschrijven
 7. Reviews

Cursusdetails

Prijs
Online cursus (tot 1 juli): € 380,-
Fysieke cursus (inclusief consumpties): € 430,-

Alle bedragen zijn exclusief btw.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In deze cursus komen onder meer de verschillende vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan bod. Denk hierbij aan het einde van rechtswege, de opzegging met instemming, de beëindiging met wederzijds goedvinden, opzegging met toestemming van UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, de eenzijdige beëindiging door de werknemer en de opzegging wegens dringende reden – ook wel bekend als het ontslag op staande voet. Daarnaast zal worden ingegaan op het thema wanprestatie en op het opvolgend werkgeverschap.

Ook wordt in deze cursus uitvoerig stilgestaan bij de verschillende ontslaggronden. De ontslaggronden behorende bij de UWV-route zijn die van bedrijfseconomische gronden en langdurige ziekte. Een ontbindingsverzoek op de ‘gronden c t/m i’ wordt ingediend bij de kantonrechter. Deze gronden behelzen: frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, overige gronden en de cumulatiegrond. Wat houden deze gronden precies in? Vooral vanuit het ambtenarenrecht kan verwarrend zijn dat in het civiele recht ook een categorie ontslaggronden overige/andere gronden bestaat, die nu juist niet hetzelfde inhoudt als de ‘ontslag op andere gronden’ categorie uit het ambtenarenrecht. In deze cursus krijg je een goed overzicht en duidelijk beeld van de verschillende ontslaggronden en wanneer je welke kunt toepassen. Kortom, je leert in deze cursus álles wat te maken heeft met en komt kijken bij de verschillende vormen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Na afloop van de cursus:

 • ben je volledig op de hoogte van alles rondom het beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
 • weet jij welke ontslagroute en welke ontslaggrond je in welke situatie het best kunt bewandelen en weet je welke regels daarbij gelden;
 • word je niet verrast door nieuwe regelgeving;
 • ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Doelgroep

Juristen en HRM-adviseurs werkzaam bij een overheidswerkgever.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • de verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • de voorwaarden voor opzegging
 • de ontslagroute via UWV
 • de ontslagroute via de kantonrechter
 • de (nieuwe) cumulatiegrond
 • wanprestaties
 • opvolgend werkgeverschap

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Linda Hofste, advocaat en specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Zij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in het vakgebied en de jurisprudentie. Casussen worden interactief behandeld en er zal voldoende theorie worden behandeld. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen.

Werkwijze tot 1 juli 2021: online
Alle cursussen, waaronder deze, vinden tot 1 juli online plaats vanuit onze speciaal voor dit doel ingerichte studio. De cursus is aangepast aan de situatie van online leren. Verder blijft alles zoals je van ons gewend bent: interactief, praktijkgericht, soms cases of opdrachtjes al dan niet in breakout rooms. Je ontvangt een digitaal cursusboek. Vanwege lagere kosten (geen kosten cursuslocatie, drukkosten cursusboek e.d.) geldt voor deze online variant een lagere prijs. Aandachtspunt: de cursus kan niet goed gevolgd worden via smartphone of tablet.

Werkwijze vanaf 1 juli 2021: fysiek
Als de situatie het weer toelaat vinden de cursussen, waaronder deze, vanaf 1 juli weer fysiek plaats (al dan niet op 1,5 meter) in La Vie Meeting Center, Utrecht. Lees hier meer over ons coronabeleid.

Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Data & locaties

Deel deze cursus

Reviews

“Prima ervaring met een eerste online cursus. Er was voldoende mogelijkheid voor interactie en vragen stellen.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media