Cursus Beëindiging van arbeidsovereenkomst door overheidswerkgever

Incompany cursus

Wil jij weten welke mogelijkheden er zijn om tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen? Welke verschillende routes je kunt lopen en welke regels daarbij gelden? Welke ontslaggronden er zijn? En hoe zien de verschillende procedures bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst eruit? Dit alles komt aan bod in deze cursus.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Reviews
 6. Incompany

Cursusdetails

Prijs
Vraag kosteloos en vrijblijvend een offerte aan voor een incompany cursus.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Docenten

Inhoud

In deze cursus komen de verschillende vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan bod. Denk hierbij aan het einde van rechtswege, de opzegging met instemming, de beëindiging met wederzijds goedvinden, opzegging met toestemming van UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, opzegging door de werknemer en de opzegging wegens dringende reden – ook wel bekend als het ontslag op staande voet. Daarnaast gaan we in op ontbinding wegens wanprestatie.

In deze cursus staan we uitvoerig stil bij de verschillende ontslaggronden. De ontslaggronden langs de UWV-route zijn het ontslag op bedrijfseconomische gronden en langdurige ziekte. Een ontbindingsverzoek op de ‘gronden c t/m i’ dien je in bij de kantonrechter. Deze gronden zijn: frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, overige gronden en de cumulatiegrond. Wat houden deze gronden precies in?

In deze cursus krijg je een goed overzicht en duidelijk beeld van de verschillende ontslaggronden en wanneer je welke kunt toepassen. Kortom, je leert in deze cursus álles wat te maken heeft met en komt kijken bij de verschillende vormen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Na afloop van de cursus:

 • ben je volledig op de hoogte van alles rondom het beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
 • weet jij welke ontslagroute je in welke situatie moet bewandelen en weet je welke regels daarbij gelden;
 • weet jij welke ontslaggrond je het beste kunt toepassen in welke situatie;
 • word je niet verrast door nieuwe regelgeving;
 • ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Doelgroep

Juristen en HRM-adviseurs werkzaam bij een overheidswerkgever.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • de verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • de voorwaarden voor opzegging en ontbinding
 • de ontslagroute via UWV
 • de ontslagroute via de kantonrechter

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Linda Hofste, advocaat en specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Zij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in het vakgebied en de jurisprudentie. Casussen worden interactief behandeld en er zal voldoende theorie worden behandeld. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Deel deze cursus

Reviews

“Ik vond de mogelijkheid om via Teams een training te volgen ideaal. Scheelt veel reistijd. We waren met een klein groepje wat de interactie bevorderde. Net als vaak is de tijd te kort om alle stof even goed te behandelen.”

“Zinvol en praktisch”

“Prima ervaring met een eerste online cursus. Er was voldoende mogelijkheid voor interactie en vragen stellen.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media