Cursus Beëindiging van arbeidsovereenkomst door overheidswerkgever

Verdiepingsmodule

Wil jij goed weten welke mogelijkheden er allemaal zijn om tot beëindiging van een arbeidsovereenkomst te komen? Welke verschillende routes je kunt lopen en welke regels daarbij gelden? Welke ontslaggronden er zijn? Hoe verschillende procedures naar aanleiding van een beëindiging van de arbeidsovereenkomst eruit kunnen zien? Of in welke gevallen een transitievergoeding verschuldigd is? Dit alles komt aan bod in deze cursus.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Reviews
 6. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 465,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Docenten

Inhoud

In deze cursus komen onder meer de verschillende vormen van beëindiging van de arbeidsovereenkomst aan bod. Denk hierbij aan het einde van rechtswege, de opzegging met instemming, de beëindiging met wederzijds goedvinden, opzegging met toestemming van UWV, ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, de eenzijdige beëindiging door de werknemer en de opzegging wegens dringende reden – ook wel bekend als het ontslag op staande voet. Daarnaast zal worden ingegaan op het thema wanprestatie en op het opvolgend werkgeverschap.

Ook wordt in deze cursus uitvoerig stilgestaan bij de verschillende ontslaggronden. De ontslaggronden behorende bij de UWV-route zijn die van bedrijfseconomische gronden en langdurige ziekte. Een ontbindingsverzoek op de ‘gronden c t/m i’ wordt ingediend bij de kantonrechter. Deze gronden behelzen: frequent ziekteverzuim, disfunctioneren, verwijtbaar handelen, ernstig gewetensbezwaar, verstoorde arbeidsverhouding, overige gronden en de cumulatiegrond. Wat houden deze gronden precies in? Vooral vanuit het ambtenarenrecht kan verwarrend zijn dat in het civiele recht ook een categorie ontslaggronden overige/andere gronden bestaat, die nu juist niet hetzelfde inhoudt als de ‘ontslag op andere gronden’ categorie uit het ambtenarenrecht. In deze cursus krijg je een goed overzicht en duidelijk beeld van de verschillende ontslaggronden en wanneer je welke kunt toepassen. Kortom, je leert in deze cursus álles wat te maken heeft met en komt kijken bij de verschillende vormen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst.

Na afloop van de cursus:

 • ben je volledig op de hoogte van alles rondom het beëindigen van arbeidsovereenkomsten;
 • weet jij welke ontslagroute en welke ontslaggrond je in welke situatie het best kunt bewandelen en weet je welke regels daarbij gelden;
 • word je niet verrast door nieuwe regelgeving;
 • ben je op de hoogte van de recente ontwikkelingen in de jurisprudentie.

Doelgroep

Juristen en HRM-adviseurs werkzaam bij een overheidswerkgever.

Programma

Op het programma staat onder meer:

 • de verschillende manieren van beëindiging van de arbeidsovereenkomst
 • de voorwaarden voor opzegging
 • de ontslagroute via UWV
 • de ontslagroute via de kantonrechter
 • de (nieuwe) cumulatiegrond
 • wanprestaties
 • opvolgend werkgeverschap

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Linda Hofste, advocaat en specialist arbeids- en ambtenarenrecht. Zij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in het vakgebied en de jurisprudentie. Casussen worden interactief behandeld en er zal voldoende theorie worden behandeld. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Deel deze cursus

Reviews

“Ik vond de mogelijkheid om via Teams een training te volgen ideaal. Scheelt veel reistijd. We waren met een klein groepje wat de interactie bevorderde. Net als vaak is de tijd te kort om alle stof even goed te behandelen.”

“Zinvol en praktisch”

“Prima ervaring met een eerste online cursus. Er was voldoende mogelijkheid voor interactie en vragen stellen.”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media