Cursus Wet verbetering poortwachter

Incompany cursus

Hou zelf de regie bij arbeidsongeschiktheid en re-integratietrajecten! Leer de geheimen van de Wet verbetering poortwachter kennen. UWV zal de re-integratie-inspanningen beoordelen; na de cursus Wet verbetering poortwachter ben je daar goed op voorbereid.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Reviews

Cursusdetails

Prijs
Afhankelijk van groepsgrootte en opzet
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Docenten

Inhoud

Je ontvangt praktische kennis over de relevante regelingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderwerpen uit de verschillende wetten en regelingen die voor je dagelijkse praktijk van belang zijn. Ook behandelen wij de mogelijkheden om bij arbeidsongeschiktheid tot ontslag over te gaan. Sinds 1 juli 2015 geldt de Regeling UWV ontslagprocedure en in november 2015 zijn de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid hier aan toegevoegd. Deze regelingen bevatten alle regels voor het verlenen van toestemming door UWV voor een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Tijdens de cursus Wet verbetering poortwachter komen deze regelingen uitgebreid aan de orde.

Na afloop van de cursus Wet verbetering poortwachter:

 • ben je vertrouwd met de terminologie rond arbeidsongeschiktheid;
 • beheers je de belangrijkste bepalingen rond ziekte uit de wet en de eigen CAO;
 • ben je in staat om bij langdurige arbeidsongeschiktheid de relevante regelingen op juiste wijze toe te passen;
 • ben je bekend met recente jurisprudentie op het gebied van de herplaatsingsverplichting van de werkgever;
 • ben je bekend met de Regeling UWV ontslagprocedure en de Uitvoeringsregels Ontslag en in staat om deze regelingen toe te passen.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers bij private organisaties.

Programma

Eerste ziektejaar:

 • bepalingen over ziekte in de wet en CAO
 • samenloop ziekte en arbeidsconflict
 • sancties bij niet naleven regels ziekteverzuim
 • rol van de bedrijfsarts
 • deskundigenoordeel

Tweede ziektejaar:

 • eigen arbeid, passende arbeid
 • claimbeoordeling
 • ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid

Werkwijze

Het programma is praktijkgericht en afgestemd op de doelgroep. De docent zorgt voor interactieve kennisoverdracht, behandelt casussen en maakt gebruik van stellingen en oefeningen.

N.B. We hebben ook een cursus over arbeidsongeschiktheidstrajecten voor overheidsorganisaties.

Deel deze cursus

Reviews

“Uitstekend, heel leerzaam en fijn dat we een boekje meekregen waarin we e.e.a. konden terug lezen wat specifiek voor ons van toepassing was”

“Heel bruikbaar voor de praktijk, erg interessant en duidelijk”

“Concreet, goede afwisseling, theorie & casuïstiek”

“Leuk, leerzaam en boeiend”

“Duidelijk, met goede voorbeelden, flexibel”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media