Cursus Wet verbetering poortwachter

Houd zelf de regie bij arbeidsongeschiktheid en re-integratietrajecten! Leer de geheimen van de Wet verbetering poortwachter kennen. UWV beoordeelt de re-integratie-inspanningen en na de cursus Wet verbetering poortwachter ben je daar goed op voorbereid.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Je krijgt praktische kennis over de relevante regelingen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderwerpen uit de verschillende wetten en regelingen die voor je dagelijkse praktijk van belang zijn. Geen saaie opsomming van wetsteksten, maar bruikbare tips voor de HR-praktijk. Bij arbeidsongeschiktheidsontslag toetst UWV de ontslagaanvraag aan de Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Wij loodsen je door de ontslagaanvraag en bespreken de financiële consequenties van ontslag.

Na afloop van de cursus Wet verbetering poortwachter:

 • ben je vertrouwd met de terminologie rond arbeidsongeschiktheid;
 • ken je de belangrijkste bepalingen rond ziekte uit de wet en de eigen cao;
 • ben je in staat om bij langdurige arbeidsongeschiktheid de relevante regelingen op juiste wijze toe te passen;
 • ben je bekend met recente jurisprudentie op het gebied van de herplaatsingsverplichting van de werkgever;
 • ben je bekend met de Uitvoeringsregels Ontslag en in staat om deze regelingen toe te passen.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers.

Programma

Eerste ziektejaar:

 • bepalingen over ziekte in de wet en cao
 • sancties bij niet naleven regels ziekteverzuim
 • rol van de bedrijfsarts
 • deskundigenoordeel

Tweede ziektejaar:

 • herplaatsing
 • claimbeoordeling
 • ontslag op grond van arbeidsongeschiktheid

Werkwijze

Het programma is praktijkgericht en afgestemd op de doelgroep. De docent zorgt voor interactieve kennisoverdracht, behandelt casussen en maakt gebruik van stellingen en oefeningen.

N.B. We hebben ook een cursus over complexe arbeidsongeschiktheidstrajecten voor overheidsorganisaties.

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Duidelijk, informatief, interactief, prettig”

“Helder, duidelijke antwoorden, veel kennis, prettig in contact”

“Informatief en passend bij de casuïstiek”

“Uitstekend, heel leerzaam en fijn dat we een boekje meekregen waarin we e.e.a. konden terug lezen wat specifiek voor ons van toepassing was”

“Heel bruikbaar voor de praktijk, erg interessant en duidelijk”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media