Cursus Eigenrisicodragerschap sociale zekerheid

Veel overheidswerkgevers (onderwijs en overheid) zijn verplicht eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet. Zij hebben de keuze om eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet en de WIA-WGA uitkering. Als een overheidswerkgever kiest voor eigenrisicodragerschap, dan wordt er minder werknemerspremie betaald. Daar tegenover staat dat niet het UWV, maar de overheidswerkgever  verantwoordelijk is voor de re-integratieverplichtingen van de werknemer. De uitkering wordt door het UWV verhaald op de eigenrisicodrager. Het is daarom belangrijk te weten wat eigenrisicodragerschap precies inhoudt. Hoe werkt het precies? Heb je binnen een overheidsorganisatie te maken met het eigenrisicodragerschap voor werknemersverzekeringen en de gevolgen daarvan, dan is deze cursus iets voor jou.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 465,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

Het eigenrisicodragerschap is een lastig leerstuk, waar veel overheidswerkgevers mee worstelen en vragen over hebben. Veel voorkomende vragen zijn: welke verantwoordelijkheden heb ik als werkgever bij eigenrisicodragerschap van werknemersverzekeringen en wanneer kan ik een maatregel opleggen.

Na afloop van de cursus Eigenrisicodragerschap sociale zekerheid:

 • ben je op de hoogte of een overheidswerkgever eigenrisicodrager is;
 • weet je hoe het eigenrisicodragerschap voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) in elkaar zit; 
 • heb je inzicht in de re-integratieverplichtingen die op een eigenrisicodrager rusten en hoe je deze kunt inrichten;
 • ben je op de hoogte dat een overheidswerkgever als derde-belanghebbende kan opkomen tegen beslissingen van UWV (via het werkgeversportaal);
 • weet je dat je met goede argumenten en berekeningen kunt opkomen tegen de beslissingen van het UWV;
 • ben je op de hoogte wanneer een maatregel opgelegd kan worden als een (overheids)werknemer zijn (re-integratie)verplichtingen niet nakomt;
 • kun je een juist maatregelenbesluit opstellen.

Doelgroep

Juristen en andere medewerkers van overheidsorganisaties die adviseren over het eigenrisicodragerschap sociale zekerheid en vanuit die rol inzicht willen hebben hoe een overheidswerkgever als eigenrisicodrager kan handelen. 

Programma

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Het eigenrisico-dragen voor de werknemersverzekeringen
 • De re-integratieverplichtingen voor de werknemersverzekeringen 
 • Opkomen als derde-belanghebbenden tegen beschikkingen van UWV. Wanneer is het interessant om op te komen als derde-belanghebbende?
 • Welke maatregel kan ik als overheidswerkgever opleggen als re-integratieverplichtingen niet worden nagekomen? 
 • Welk juridisch kader geldt er voor maatregelen?
 • De bespreking van recente en relevante jurisprudentie

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Edwin IJspelder, adviseur in het sociale zekerheidsrecht. Er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en met de docent en medecursisten de eigen ervaringen te bespreken. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media