Cursus Samenloop arbeidsongeschiktheid, conflict, disfunctioneren - hoe houd je regie?

Vaak speelt naast ziekte ook een conflictsituatie of is sprake van kritiek op het functioneren van de medewerker. Hoe bepaal je in zo’n complexe situatie de juiste koers?

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 489.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusmateriaal en consumpties.
Duur
1 dagdeel
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
3 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven
Docenten

Inhoud

In de cursus reiken wij praktische kennis aan om de regie te nemen en te houden in complexe arbeidsongeschiktheidstrajecten. Wanneer is bij beperkingen of psychische stoornissen sprake van arbeidsongeschiktheid in medische zin? Wat wordt van de werkgever verwacht als naast ziekte ook een arbeidsconflict speelt, of als sprake is van disfunctioneren? We behandelen, met verwijzing naar recente jurisprudentie, de onderdelen uit de verschillende wetten en regelingen die van belang zijn. Ook brengen wij de mogelijkheden in beeld om tot ontslag over te gaan.

Na afloop van de cursus:

 • ken je de mogelijkheden van de arbodienst;
 • ben je bekend met de laatste inzichten ten aanzien van psychische stoornissen en medische arbeidsongeschiktheid;
 • ben je in staat om in complexe situaties de regie te houden;
 • ben je bekend met recente jurisprudentie op het gebied van complexe arbeidsongeschiktheidstrajecten.

Doelgroep

Personeelsadviseurs en rechtspositiemedewerkers bij de overheid.

Programma

 • Wanneer is sprake van arbeidsongeschiktheid?
 • Samenloop ziekte, arbeidsconflict, disfunctioneren
 • Sancties bij niet naleven regels ziekteverzuim
 • Rol van de bedrijfsarts
 • Rol van UWV
 • Verschillende ontslaggronden
 • Financiële aspecten ontslag

Werkwijze

Het programma is praktijkgericht en afgestemd op de doelgroep. De docent zorgt voor interactieve kennisoverdracht, behandelt casussen en maakt gebruik van stellingen en oefeningen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

N.B. We hebben ook een cursus Wet verbetering poortwachter.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Inhoudelijke erg goed, de gewenste punten kwamen aanbod en werden goed beantwoord”

“Praktisch, duidelijk, goed advies voor aanpak dossier, inhoudelijk sterk, prettige docent”

“Informatief, met veel gelegenheid tot stellen van vragen. Zeker weer wijzer geworden en mogelijkheden om het proces aan te scherpen.”

“Helder en duidelijk”

“Prettig en zeer leerzaam”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media