Niet integer handelen en normovertreding

Door normvervaging kan ongewenst handelen een organisatie binnensluipen. Het is verstandig om preventief te werken aan duidelijke normen. Hoe duidelijker de normen zijn en hoe breder de normen binnen uw organisatie worden gedragen, hoe minder integriteitsschendingen zullen voorkomen.

Duidelijke normstelling

Het versterken van integriteitsbesef binnen een organisatie, kan gerealiseerd worden met:

  • een heldere gedragscode of integriteitscode
  • een duidelijk internet- en e-mailprotocol
  • een duidelijk beleid voor socialmediagebruik
  • een klokkenluidersregeling
  • kledingvoorschriften of andere instructies

Trainingen integriteitsbesef

Met trainingen over integriteit kunt u de introductie van nieuwe of aangepaste normen op een duidelijke manier bekendmaken. Ook bestaande regelgeving en beleid moeten af en toe opnieuw onder de aandacht van de medewerkers komen. Dat kan in workshopverband gericht op een beter besef over de integriteit, door presentatie van integriteitsdilemma’s, bewustwording van de omgang met (vertrouwelijke) informatie en de introductie van plaats- en tijdonafhankelijk werken buiten het zicht van de organisatie en de leidinggevende.

Inzet van ICT en de ondernemingsraad

ICT-hulpmiddelen zijn onder omstandigheden te gebruiken voor opsporing van niet integer handelen. Vooraf is overleg met de ondernemingsraad en soms ook instemming van de ondernemingsraad vereist. Wij staan u graag bij in het overleg met de ondernemingsraad om een breed gedragen introductie mogelijk te maken van bijvoorbeeld:

  • een personeelsvolgsysteem
  • aanwezigheidscontrole
  • controle van internetgebruik
  • black boxes in dienstvoertuigen

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interactieve workshop integriteit voor vertrouwenspersonen

Interactieve workshop integriteit voor vertrouwenspersonen

Een organisatie met locaties in het hele land kent vertrouwenspersonen en heeft een vertrouwenscommissie integriteit en ongewenste omgangsvormen ingesteld. Ook deze personen zijn over het hele land werkzaam. Om de contacten niet te laten vervagen…
Advies bij overtreding gedragsregels

Vijverberg adviseert inzake overtreding gedragsregels

Bij een welzijnsstichting (CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening) wordt een medewerker verdacht van handelen in strijd met de interne gedragsregels. De medewerker is hierop aangesproken, maar ontkent dat zij de interne gedragsregels heeft overtreden. De…
Advies over korting op bezoldiging i.v.m betaalde nevenwerkzaamheden wethouder

Advies over korting op bezoldiging i.v.m betaalde nevenwerkzaamheden wethouder

Een net aangetreden wethouder stelt de vraag of, en hoe korting op zijn bezoldiging in verband met betaalde nevenwerkzaamheden kan worden voorkomen. Een jurist van Vijverberg brengt op verzoek van het college de regels en…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media