Integriteitsschending of plichtsverzuim

Er is sprake van een integriteitsschending of plichtsverzuim bij het niet nakomen van opgelegde verplichtingen, het overtreden van voorschriften en het niet doen of niet nalaten wat een goed ambtenaar/werknemer behoort te doen of na te laten. Daarmee is de integriteit van de medewerker in het geding.

Integriteit op het werk

Denk bij integriteitsschendingen of plichtsverzuim van een ambtenaar of werknemer aan machtsmisbruik, frauduleus handelen, oneigenlijk gebruik van informatiesystemen, overtreding van regels en voorschriften, onjuist declaratiegedrag, onaanvaardbare nevenactiviteiten. Ook het overtreden van interne voorschriften van de werkgever zoals het verzuimprotocol, onbereikbaar zijn tijdens thuiswerken, onjuist gebruik van de tijdsregistratie, instructies niet naleven zijn voorbeelden van plichtsverzuim. Een integriteitsschending kan op alle niveaus in de organisatie voorkomen, van medewerker, leidinggevende, directeur tot de hoogste bestuurder. Het is duidelijk dat integriteitsschendingen in iedere organisatie ongewenst zijn. Van de werkgever wordt verwacht dat hij optreedt tegen een persoon die zich schuldig maakt aan een integriteitsschending.

Integriteit buiten het werk

Integriteitsnormen van de werkgever gelden niet alleen van 9 tot 5. Voor veel functionarissen geldt dat zij zich ook buiten werktijd, in privé, moeten houden aan de integriteitsvoorschriften van hun werkgever: een politieman mag ook in privé geen drugs gebruiken, een piloot mag in een periode voorafgaand aan een vlucht geen alcohol gebruiken, de ambtenaar van belastingen moet voor een kennis geen fout in zijn belastingaangifte maken, een bestuurder moet in privé zeer goed opletten als hij zaken doet met een leverancier met wie hij ook zakelijk contact heeft. Sommige functionarissen moeten zich 24/7 houden aan de voorschriften van de organisatie.

Direct actie bij vermoeden van integriteitsschending of plichtsverzuim

De werkgever zal na een signaal over een integriteitsschending direct in actie moeten komen, ook al staat nog niet vast of het signaal terecht is. Het is van groot belang om onder druk van een vaag vermoeden, een eerste signaal of een nog niet bewezen verdenking direct de juiste stappen te zetten. Overhaast handelen, ook al is de interne druk hoog, is onverstandig. Voor advies over de te zetten stappen kunt u bij Vijverberg terecht. Wij brengen de risico’s voor u in kaart, adviseren over afwikkeling en staan u bij in de eventuele procedures die volgen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Second opinion integriteitskwestie

Second opinion integriteitskwestie

Het bestuur van een grote gemeente wordt gelijktijdig geconfronteerd met twee gevallen van ernstige integriteitsschending bij een en dezelfde dienst. Vanwege de politiek-bestuurlijke risico's vraagt het bestuur aan een van de specialisten Integriteit van Vijverberg…
Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Strafontslag wegens veelvuldig loonbeslag

Een adviseur in het omgevingsrecht bij een gemeente blijkt in ernstige financiële problemen te zijn. Juist in een dergelijke functie, met contacten met projectontwikkelaars en aannemers, een punt van aandacht en aanspreken. Een specialist integriteit…
Interactieve workshop integriteit voor vertrouwenspersonen

Interactieve workshop integriteit voor vertrouwenspersonen

Een organisatie met locaties in het hele land kent vertrouwenspersonen en heeft een vertrouwenscommissie integriteit en ongewenste omgangsvormen ingesteld. Ook deze personen zijn over het hele land werkzaam. Om de contacten niet te laten vervagen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media