Cursus arbeidsrecht voor de overheid (basiscursus)

Op 1 januari 2020 is het zover! De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt in werking. Ben jij jurist of HR-adviseur van een overheidsorganisatie waarvan de rechtspositie van medewerkers verhuist naar het privaatrecht? Dan is deze cursus iets voor jou! Ambtenaren in dienst van een overheidsorganisatie zijn met ingang van 1 januari 2020 niet langer werkzaam op basis van een aanstelling, maar op basis van een arbeidsovereenkomst. Het is dus van belang om in 2019 je (verder) te verdiepen in het arbeidsrecht. Kan ik de arbeidsovereenkomst eenzijdig wijzigen? Hoe werkt de ketenregeling? Wat moet ik doen als mijn medewerker zich ziek meldt? Hoe pak ik een medewerker aan die disfunctioneert of ongewenst gedrag vertoont? Heb ik in dat geval een instructierecht? Wanneer en hoe kan ik overgaan tot ontslag? Hoe verleen ik ontslag op staande voet? Kortom, leer in een dag de basisbeginselen van het arbeidsrecht!

  1. Inhoud
  2. Doelgroep
  3. Programma
  4. Werkwijze
  5. Data & locaties
  6. Inschrijven
  7. Ervaringen

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 535,-. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van www.puntenstelsel.nl
Inschrijven
Docenten

Inhoud

De cursus geeft je een overzicht van de systematiek van het arbeidsrecht en behandelt de belangrijkste arbeidsrechtelijke onderwerpen. Per onderwerp wordt eerst de theorie uitgelegd en vervolgens wordt het onderwerp afgesloten met een fictieve casus.  Waar nodig zal een korte rechtsvergelijking worden gemaakt tussen het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht.

Na afloop van de cursus:

  • ben je op de hoogte van de basisbeginselen van het arbeidsrecht;
  • ken je per onderwerp de verschillen tussen het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht;
  • kun je de opgedane kennis meteen in de praktijk brengen.

Doelgroep

Rechtspositiemedewerkers, HR-adviseurs en juristen van overheidsorganisaties met weinig tot geen kennis van het arbeidsrecht.

Programma

1.    Kan de arbeidsovereenkomst eenzijdig gewijzigd worden?
2.    Hoe werkt de ketenregeling?
3.    De do’s and don’ts ten aanzien van arbeidsongeschiktheid
4.    Aanpak disfunctionerende medewerker
5.    Instructierecht
6.    Ontslagrecht

Werkwijze

De cursus wordt verzorgd door mr. Charissa Smith, advocaat met ruime ervaring in het arbeids- en ambtenarenrecht. Zij bespreekt aan de hand van actuele wetgeving en uitspraken de ontwikkelingen in de jurisprudentie en het vakgebied. Casussen worden interactief behandeld en daar hoort steeds een rechtsvergelijking bij tussen het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht. Er is ruimte voor het stellen van praktijkvragen.

Data & locaties

Deel deze cursus

Ervaringen

“Nuttig, heel veel achtergrond gekregen”

“Fijne afwisseling, goede inhoudelijke stof”

“Veel informatie, zinvol, goede mix theorie + casussen. Flexibel in het beantwoorden van vragen”

“Veel informatie, goede toelichting, goed gevoel voor dosering inhoud / pauzes etc.”

“Duidelijk, kort, to the point en heldere voorbeelden / casussen”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media