Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties is in toenemende mate nodig om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke taken van de overheid. Samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing maar is soms ook gewoon noodzakelijk vanwege een (gemeentegrens)overschrijdende problematiek. Naast publiek-private samenwerking biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het wettelijk kader om op publiekrechtelijke wijze samen te werken.

Het samenwerken met andere overheden roept verschillende vragen op:

Advies en hulp bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Het is verstandig om in een vroeg stadium deskundige hulp in te schakelen als u een gemeenschappelijke regeling op wilt richten. Vooraf goed nadenken over de meest geschikte vorm en de inhoud van de regeling voorkomt veel problemen die later kunnen optreden. Vijverberg is gespecialiseerd op het gebied van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. Ook als sprake is van wijziging van een bestaande regeling, als u overweegt om uit te treden of bij mogelijke geschillen kunnen wij u adviseren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een…

Ook beschikbaar op:

Incompany

Uittreden uit een gemeenschappelijke regeling

Op veel terreinen in het openbaar bestuur zijn samenwerkingsverbanden opgericht met als doel gezamenlijk (complexe) overheidstaken uit te voeren. Deze gemeenschappelijke regelingen functioneren over het…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies over onderbrengen programmabureau

Advies over onderbrengen programmabureau bij stichting

Opdrachtgever is een gemeenschappelijke regeling met een programmabureau dat zich bezighoudt met verkeers- en vervoersproblemen. Daarnaast is de gemeenschappelijke regeling betrokken bij een stichting die zich met soortgelijke vraagstukken bezighoudt. De opdrachtgever overweegt het programmabureau…
Juridische gevolgen deelname gemeenschappelijke regeling

Vijverberg brengt juridische gevolgen in kaart

Opdrachtgever is een gemeente die een intentieovereenkomst alsmede een bestuursovereenkomst heeft gesloten over de oprichting van een gemeenschappelijke regeling. De verwachting is dat, gelet op de opgekomen bezuinigingen, de gemeenteraad wellicht niet, dan wel in…
Opstellen gemeenschappelijke regeling

Advies en hulp bij totstandkoming samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Enschede is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang en ontvangt op grond hiervan een decentralisatie-uitkering voor het uitvoeren van taken op het gebied van maatschappelijke opvang, verslavingsbeleid en vrouwenopvang. Als centrumgemeente is…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media