Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties is in toenemende mate nodig om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke taken van de overheid. Samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing maar is soms ook gewoon noodzakelijk vanwege een (gemeentegrens)overschrijdende problematiek. Naast publiek-private samenwerking biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het wettelijk kader om op publiekrechtelijke wijze samen te werken.

Het samenwerken met andere overheden roept verschillende vragen op:

Advies en hulp bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Het is verstandig om in een vroeg stadium deskundige hulp in te schakelen als u een gemeenschappelijke regeling op wilt richten. Vooraf goed nadenken over de meest geschikte vorm en de inhoud van de regeling voorkomt veel problemen die later kunnen optreden. Vijverberg is gespecialiseerd op het gebied van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. Ook als sprake is van wijziging van een bestaande regeling, als u overweegt om uit te treden of bij mogelijke geschillen kunnen wij u adviseren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Liquidatie gemeenschappelijke regeling

Liquidatie gemeenschappelijke regeling

Als gevolg van kabinetsbeleid worden de diverse stadsregio’s afgeschaft. Vijverberg begeleidt de opheffing van de Stadsregio Rotterdam. Dit is inclusief de afbouw van het personeelsbestand, het maken van een sociaal plan, het overleg met de…
Samenvoeging bestaande gemeenschappelijke regelingen

Advisering inzake samenvoeging twee bestaande gemeenschappelijke regelingen

De gemeenten Loppersum, Delfzijl en Appingedam hebben besloten om de samenwerking op het gebied van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening onder te brengen in één organisatie. Dit betekent dat de twee bestaande gemeenschappelijke…
Advies over samenwerkingsvorm

Advies over beste samenwerkingsvorm

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt en Ronde Venen. Er is gekozen voor een centrumgemeenteconstructie, maar het is de vraag of deze…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media