Gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking met andere gemeenten en (overheids)organisaties is in toenemende mate nodig om uitvoering te kunnen geven aan wettelijke taken van de overheid. Samenwerking leidt tot een efficiëntere aanpak en kostenbesparing maar is soms ook gewoon noodzakelijk vanwege een (gemeentegrens)overschrijdende problematiek. Naast publiek-private samenwerking biedt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) het wettelijk kader om op publiekrechtelijke wijze samen te werken.

Het samenwerken met andere overheden roept verschillende vragen op:

Advies en hulp bij het aangaan van een gemeenschappelijke regeling

Het is verstandig om in een vroeg stadium deskundige hulp in te schakelen als u een gemeenschappelijke regeling op wilt richten. Vooraf goed nadenken over de meest geschikte vorm en de inhoud van de regeling voorkomt veel problemen die later kunnen optreden. Vijverberg is gespecialiseerd op het gebied van samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en de Wgr. Ook als sprake is van wijziging van een bestaande regeling, als u overweegt om uit te treden of bij mogelijke geschillen kunnen wij u adviseren. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een…
Incompany

Uittreden uit een gemeenschappelijke regeling

Op veel terreinen in het openbaar bestuur zijn samenwerkingsverbanden opgericht met als doel gezamenlijk (complexe) overheidstaken uit te voeren. Deze gemeenschappelijke regelingen functioneren over het…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vijverberg adviseert departementen over samenwerking

Vijverberg adviseert departementen over samenwerking

Onderdelen van drie departementen overwegen een samenwerking aan te gaan. Vijverberg onderzoekt samen met de samenwerkingspartners op welke wijze de onderlinge verhoudingen en afspraken deugdelijk kunnen worden vastgelegd.
Advies bij totstandkoming bestuurlijke samenwerkingsvorm

Advies bij totstandkoming bestuurlijke samenwerkingsvorm

Een combinatie van een gemeenschappelijke regeling, een provincie, een gemeente en een bedrijf overwegen een activiteit in een bestuurlijke samenwerkingsvorm onder te brengen. Vijverberg adviseert over de gevolgen van de voorkeursvariant en brengt de juridische…
Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling

Vijverberg adviseert over aanpassing van samenwerkingsregeling

Drie gemeenten werken samen, maar één gemeente wenst de samenwerking te verbreken, terwijl een vierde gemeente wenst toe te treden. Vijverberg adviseert over de aanpassing van de samenwerkingsregeling op zodanige wijze dat de gevolgen zo…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media