Opstellen gemeenschappelijke regeling

De bestuursorganen van de deelnemers nemen het besluit tot het oprichten van een gemeenschappelijke regeling. Welk bestuursorgaan bevoegd is tot het nemen van dit besluit is afhankelijk van de taken en bevoegdheden die de gemeenschappelijke regeling gaat uitvoeren. Deze taken en bevoegdheden zijn ook bepalend voor de keuze van de meest geschikte samenwerkingsvorm.  

Oprichtingsdocument gemeenschappelijke regeling

Afhankelijk van de gekozen samenwerkingsvorm  is het van belang een groot aantal uiteenlopende onderwerpen goed te regelen  in het oprichtingsdocument van de gemeenschappelijke regeling. Aandachtspunten zijn bijvoorbeeld:

  • Welke bevoegdheden krijgen de deelnemers  over?
  • Hoe is het bestuur samengesteld en hoe is de verantwoording geregeld?
  • Bepalingen over kosten, begroting en jaarrekening
  • Hoe worden besluiten genomen (regelen stemverhouding)?
  • Geldt de gemeenschappelijke regeling voor bepaalde of onbepaalde tijd?
  • En heel belangrijk: wat geldt bij wijziging, opheffing, toetreding en uittreding?

Vijverberg heeft specialisten als het gaat om het opstellen van een doordachte regeling die niet alleen in lijn is met de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) maar ook tegemoet komt aan de doelstellingen en wensen van alle partijen. Wij kunnen ook toetsen of het concept dat u zelf heeft opgesteld voldoet aan de eisen die de Wgr stelt.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vijverberg toetst nieuwe gemeenschappelijke regeling

Vijverberg toetst nieuwe gemeenschappelijke regeling

Enkele gemeenten willen gaan samenwerken in een gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van uitvoeringstaken en beleidsarme taken. De regeling moet worden afgestemd op de wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) die dan nog aanstaande…
Toetsing gemeenschappelijke regeling

Toetsing gemeenschappelijke regeling

Een opdrachtgever bereidt een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor die de bestaande regeling zal gaan vervangen. De opdrachtgever vraagt Vijverberg de nieuwe regeling te toetsen op eventuele lancunes en strijdigheid met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Vijverberg…
Sparringpartner bij opstellen tekst gemeenschappelijke regeling

Sparringpartner bij opstellen tekst gemeenschappelijke regeling

Drie gemeenten richten een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam op voor de uitvoering van de Participatiewet (op grond van artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen). Vijverberg wordt vanwege haar kennis van en ervaring met gemeenschappelijke…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media