Bevoegdheden gemeenschappelijke regeling

Speciale aandacht verdient het leerstuk rond  de bevoegdheden van een gemeenschappelijke regeling. Zo is het bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling belangrijk om te inventariseren welke taken moeten worden overgedragen en wat de bijbehorende bevoegdheden zijn. Het is van belang de verschillende bevoegdheden te onderscheiden, te weten: eigen bevoegdheden, overgedragen of gemandateerde bevoegdheden en afgeleide bevoegdheden.

Eigen bevoegdheden gemeenschappelijke regeling

Bij eigen bevoegdheden kan je denken aan de bevoegdheid om de begroting vast te stellen en een jaarrekening op te stellen. Indien sprake is van een gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid (het openbaar lichaam en de bedrijfsvoeringsorganisatie) dan heeft de gemeenschappelijke regeling ook de bevoegdheid om overeenkomsten te sluiten.

Een openbaar lichaam heeft een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.  De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt welke eigen bevoegdheden het dagelijks bestuur heeft en welke de voorzitter.

Overgedragen of gemandateerde bevoegdheden

Overgedragen of gemandateerde bevoegdheden zijn de bevoegdheden die de deelnemers bij de gemeenschappelijke regeling neerleggen. Bij de oprichting van een gemeenschappelijke regeling is het verstandig om te inventariseren welke taken de gemeenschappelijke regeling moet uitvoeren  en wat de bijbehorende bevoegdheden zijn. Daarna is het van belang om te kiezen voor delegatie of mandaat van bevoegdheden. Voor het overdragen van een bevoegdheid (delegatie) is een wettelijke basis nodig. Artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen vormt de wettelijke basis voor de overdracht van bevoegdheden. Uit dit artikel blijkt dat delegatie alleen mogelijk is bij het openbaar lichaam, de bedrijfsvoeringsorganisatie en het gemeenschappelijk orgaan.

In de Wet gemeenschappelijke regelingen is bepaald dat alle bevoegdheden bij het algemeen bestuur liggen tenzij de wet of de regeling anders bepalen.

Afgeleide bevoegdheden

Afgeleide bevoegdheden zijn bevoegdheden die niet expliciet bij de gemeenschappelijke regeling zijn gelegd maar impliciet zijn meegegaan. Te denken valt aan het afhandelen van klachten, Woo-verzoeken en schadebesluiten. Dit geldt alleen indien de bevoegdheden zijn gedelegeerd en niet bij mandaat.

Vragen gemeenschappelijke regeling en (overdragen van) bevoegdheden?

Wij kunnen adviseren rond allerhande vragen die opkomen bij het overdragen van bevoegdheden. Wie is bevoegd? Is delegatie of mandaat toegestaan? Is er een wettelijke grondslag? Wat te doen als een besluit door een onbevoegd orgaan is genomen? Onze specialisten op het terrein van gemeenschappelijke regelingen zijn u graag van dienst.

Vragen?

Heeft u vragen of behoefte aan een advies? Wij helpen u graag. Mail ons of bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies over onbevoegd genomen besluiten en mandaatbesluit

Vijverberg adviseert GR over hoe om te gaan met onbevoegd genomen besluiten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening. SW-bedrijven verzorgen de feitelijke en dagelijkse uitvoering. Gemeenten werken vaak met elkaar samen en richten daartoe een gemeenschappelijke regeling (GR) op. Bij deze constructie…
Regiovervoer: verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Regiovervoer: verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Diverse gemeenten die met elkaar deelnemen in een gemeenschappelijke regeling, organiseren gezamenlijk het vraagafhankelijk vervoer. Daarbij zijn betrokken een beheerder van de database met daarin persoonsgegevens van de burgers die recht hebben op het vraagafhankelijk…
Verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Lastige vragen binnen een gemeenschappelijke regeling: verwerker of verwerkingsverantwoordelijke?

Een gemeenschappelijke regeling met de constructie waarbij de deelnemers taken uitvoeren voor de gemeenschappelijke regeling, worstelt met de vraag of de deelnemers als verwerker van de gemeenschappelijke regeling moeten worden beschouwd en enkele andere vragen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media