Openbaar lichaam

Een openbaar lichaam is de zwaarste samenwerkingsvorm op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Kenmerkend voor deze samenwerkingsvorm is dat het rechtspersoonlijkheid heeft. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter.

Een openbaar lichaam heeft rechtspersoonlijkheid

Het bezitten van rechtspersoonlijkheid betekent dat het openbaar lichaam bevoegd is zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer en privaatrechtelijke rechtshandelingen kan verrichten. Dat maakt het bijvoorbeeld mogelijk om overeenkomsten te sluiten en zelf personeel in dienst te nemen. Het is overigens mogelijk om de privaatrechtelijke rechtshandelingen die een openbaar lichaam kan verrichten, te beperken en bijvoorbeeld het aangaan van een geldlening of het participeren in andere rechtspersonen uit te zonderen.

Het bestuur van een openbaar lichaam

Op grond van de Wgr bestaat het bestuur van het openbaar lichaam uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur is het hoofd van de gemeenschappelijke regeling en bestaat uit leden die door de deelnemende partijen worden aangewezen. De wet kent vier varianten van het openbaar lichaam:

  • De raadsregeling: deze  bestaat uit gemeenteraden, Provinciale Staten of algemeen bestuur van een waterschap.
  • De collegeregeling: deze bestaat uit colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten of het dagelijks bestuur van een waterschap.
  • De burgemeestersregeling: deze bestaat uit burgemeesters, commissarissen van de koning en voorzitters van waterschappen;
  • De gemengde regeling: regeling waarin twee of meer verschillende typen bestuursorganen samenwerken.

Het onderscheid is van belang voor de vraag hoe het algemeen bestuur is samengesteld en welke taken het openbaar lichaam kan uitvoeren.

Vragen?

Twijfelt u over wat de beste samenwerkingsvorm is voor uw specifieke situatie? Wij voorzien u graag van advies. Mail ons of bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Sparringpartner bij opstellen tekst gemeenschappelijke regeling

Sparringpartner bij opstellen tekst gemeenschappelijke regeling

Drie gemeenten richten een gemeenschappelijke regeling met een openbaar lichaam op voor de uitvoering van de Participatiewet (op grond van artikel 8 Wet gemeenschappelijke regelingen). Vijverberg wordt vanwege haar kennis van en ervaring met gemeenschappelijke…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media