Wijzigen gemeenschappelijke regeling

Veel gemeenschappelijke regelingen zijn nog niet zo lang geleden gewijzigd. Dit komt omdat ze vaak al lang bestaan en niet meer in overeenstemming zijn met de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) zoals die vanaf 1 januari 2015 geldt. Organisaties hadden tot 1 januari 2016 de tijd om wijzigingen door te voeren.

Procedure wijziging gemeenschappelijke regeling

De Wgr bepaalt dat de voor onbepaalde tijd getroffen regeling bepalingen moet bevatten over wijziging, opheffing, toetreding en uittreding. De bepalingen met betrekking tot wijzigingen zijn meestal procedureel van aard.

Een besluit tot het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling wordt genomen door het bestuursorgaan of de bestuursorganen die de regeling ook zijn aangegaan. Als het een regeling is die door het college en of de burgemeester is aangegaan dan is op grond van de Wgr ook bij wijziging toestemming nodig van de raad.

Het is mogelijk om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen dat een besluit tot wijziging van de regeling kan worden genomen met een meerderheid van stemmen. In dat geval kan het dus voorkomen dat een gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd terwijl niet alle deelnemers het ermee eens zijn.  

Wilt u een gemeenschappelijke regeling wijzigen? Wij adviseren u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Met versterkte meerderheid of unaniem?

Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling: met versterkte meerderheid of unaniem?

Een gemeenschappelijke regeling is niet duidelijk: is sprake van wijziging van de regeling wanneer een versterkte meerderheid van de deelnemers daarmee instemt? De opdrachtgever vraagt Vijverberg Advocaten om advies en er is haast bij. Vijverberg…
Legal Audit opheffing van gemeenschappelijke regeling

Legal Audit in verband met opheffing van gemeenschappelijke regeling en overgang naar nieuwe organisatie

Het hoofd van de afdeling Openbaar Vervoer van een gemeenschappelijke regeling wil in verband met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en de overgang van taken en activiteiten naar een nieuwe organisatie, in beeld krijgen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media