Wijzigen gemeenschappelijke regeling

Door de wijzigingen in de WGR per 1 juli 2022 dienen veel gemeenschappelijke regelingen te worden aangepast. Dit komt omdat deze veelal nog niet voldoen aan wijzigingen die niet direct ingaan. De wet geeft een implementatieperiode van twee jaar..

Procedure wijziging gemeenschappelijke regeling

De Wgr bepaalt dat de getroffen regeling bepalingen moet bevatten over wijziging, opheffing, toetreding en uittreding. De bepalingen met betrekking tot wijzigingen zijn meestal procedureel van aard.

Een besluit tot het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling wordt genomen door het bestuursorgaan of de bestuursorganen die de regeling ook zijn aangegaan. Als het een regeling is die door het college en of de burgemeester is aangegaan dan is op grond van de Wgr ook bij wijziging toestemming nodig van de raad.

Gemeenteraden hebben de mogelijkheid bij het wijzigen van een GR vooraf een zienswijze te geven op het ontwerp daarvan. Dit geldt voor regelingen waaraan colleges of burgemeesters deelnemen, maar niet voor regelingen waaraan de gemeenteraden zelf deelnemen. Dan hebben de gemeenteraden sowieso inspraak op de inhoud van de regeling. De colleges of burgemeesters zenden het ontwerp van de regeling naar de gemeenteraden. Tot 8 weken na ontvangst kunnen gemeenteraden een zienswijze indienen. Heeft een gemeenteraad geen behoefte aan het indienen van een zienswijze, dan laat hij dat zo snel mogelijk weten aan het college of de burgemeester.

Het is mogelijk om in de gemeenschappelijke regeling te bepalen dat een besluit tot wijziging van de regeling kan worden genomen met een meerderheid van stemmen. In dat geval kan het dus voorkomen dat een gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd terwijl niet alle deelnemers het ermee eens zijn.  

Wilt u een gemeenschappelijke regeling wijzigen? Wij adviseren u graag.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Met versterkte meerderheid of unaniem?

Wijzigen van de gemeenschappelijke regeling: met versterkte meerderheid of unaniem?

Een gemeenschappelijke regeling is niet duidelijk: is sprake van wijziging van de regeling wanneer een versterkte meerderheid van de deelnemers daarmee instemt? De opdrachtgever vraagt Vijverberg Advocaten om advies en er is haast bij. Vijverberg…
Legal Audit opheffing van gemeenschappelijke regeling

Legal Audit in verband met opheffing van gemeenschappelijke regeling en overgang naar nieuwe organisatie

Het hoofd van de afdeling Openbaar Vervoer van een gemeenschappelijke regeling wil in verband met de opheffing van de gemeenschappelijke regeling en de overgang van taken en activiteiten naar een nieuwe organisatie, in beeld krijgen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media