Cursus Samenwerken in gemeenschappelijke regelingen

Gemeenschappelijke regelingen tussen decentrale overheden zijn populaire samenwerkingsvormen in het openbaar bestuur. Bij de aanloop naar, de oprichting van en bij het gebruik van een samenwerkingsverband spelen vragen over de bevoegdheden, de samenstelling van het bestuur, de positie van de bestuurders ten opzichte van hun 'eigen' organisatie, de mogelijkheden tot uittreding, de stemverhouding, etc. Wil jij bestuurders en collega's adequaat kunnen adviseren over gemeenschappelijke regelingen, schrijf je dan in voor de cursus.

 1. Inhoud
 2. Doelgroep
 3. Programma
 4. Werkwijze
 5. Data
 6. Inschrijven
 7. Reviews
 8. Incompany

Cursusdetails

Prijs
De prijs van de cursus bedraagt € 685,-.
Dit bedrag is exclusief btw en inclusief cursusboek, lunch en consumpties.
Duur
1 dag
Aantal deelnemers
Maximaal 16
Opleidingspunten
6 punten in het kader van Puntenstelsel
Inschrijven

Inhoud

Wat komt om de hoek kijken bij de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen? Aan bod komen de mogelijke vormen van samenwerking, waaronder de nieuwe vorm van de bedrijfsvoeringsorganisatie, de noodzaak van de wet gebruik te maken, de kenmerken van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de onderwerpen die de wet regelt. Stilgestaan wordt bij de verhouding tussen de deelnemers en de gemeenschappelijke regelingen. Welke rollen vervullen de bestuurders van de deelnemers? Welke bevoegdheden kunnen worden overgedragen en hoe zit het met het overgangsrecht? Natuurlijk worden ook de wetswijzigingen besproken die per 1 juli 2022 in werking zijn getreden om de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen te versterken. Daarnaast bespreken we de relevante jurisprudentie rondom gemeenschappelijke regelingen, die onder meer betrekking heeft op de bevoegdheden van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en de regeling zelf.

Na afloop van de cursus:

 • ben je op de hoogte van de verschillende samenwerkingsmogelijkheden;
 • heb je kennis van de inhoud van de Wet gemeenschappelijke regelingen en weet je welke onderwerpen opgenomen moeten worden;
 • weet je welke wetswijzigingen aanstaande zijn en welke gevolgen dat heeft voor de inhoud van bestaande gemeenschappelijke regelingen;
 • weet je welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de samenstelling van de bestuursorganen en de stemverhoudingen;
 • heb je inzicht in de verhouding tussen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en de gemeenschappelijke regeling zelf en in de verhouding tussen de verschillende rollen van de bestuurders van de gemeenschappelijke regeling vervullen.

Doelgroep

Medewerkers van gemeenschappelijke regelingen of andere overheidsorganisaties die gemeenschappelijke regelingen opstellen of toetsen en meer willen weten over de samenwerkingsmogelijkheden, de organisatie en werkwijze van de gemeenschappelijke regeling en de verhouding tussen de gemeenschappelijke regelingen en de deelnemers.

Programma

 • Samenwerking op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
 • Welke wetswijzigingen zijn aanstaande en welke gevolgen heeft dat voor bestaande gemeenschappelijke regelingen
 • De inhoud van een gemeenschappelijke regeling
 • Wie bestuurt? De inrichting en samenstelling van het bestuur
 • Het overdragen van bevoegdheden: welke en door wie?
 • De verhouding tussen de (bestuurders) van de gemeentelijke organisatie en de (bestuurders van de) gemeenschappelijke regeling
 • Het verstrekken van inlichtingen en het afleggen van verantwoording
 • Het beëindigen van een gemeenschappelijke regeling

Werkwijze

Een ervaren advocaat brengt je aan de hand van praktijkvoorbeelden, vragen en oefeningen op de hoogte van de mogelijkheden, beperkingen en (uit)werking van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Na afloop van de cursus ontvang je een digitaal deelnamecertificaat.

Locatie

La Vie Meeting Center
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht

Data

Deel deze cursus

Reviews

“Voldoende inhoud, ervaren cursusleider in de materie”

“Vrij verdiepend”

“Heel leerzaam en een leuke dynamiek in de groep cursisten”

“Verhelderend, leerzaam en interessant”

“Leerzaam, nuttig en goede opbouw”

Incompanycursus

Wij kunnen deze of andere cursussen ook incompany verzorgen. De cursus wordt afgestemd op de specifieke opleidingsbehoefte en toegesneden op de organisatie. Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen je graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media