Centrumgemeente-constructie

De centrumgemeente is een samenwerkingsvorm waarbij geen nieuw orgaan wordt ingesteld zoals bij het gemeenschappelijk orgaan, de bedrijfsvoeringsorganisatie of het openbaar lichaam. Bij de centrumgemeente-constructie wordt één gemeente aangewezen die namens de deelnemers de bevoegdheden uitoefent. De uitoefening van bevoegdheden kan zowel door bestuursorganen als door ambtenaren uit de centrumgemeente gebeuren.

Enkelvoudig of meervoudig?

Bij een enkelvoudige constructie worden alle bevoegdheden bij de centrumgemeente neergelegd terwijl bij een meervoudige constructie de beleidsterreinen verdeeld worden en iedere gemeente de uitvoering van één beleidsterrein verzorgt. De enkelvoudige constructie komt vaak voor als sprake is van een grote gemeente en een aantal omliggende kleinere gemeenten. Bij gemeenten van vergelijkbare omvang komt de meervoudige constructie geregeld voor.

Centrumgemeente en mandatering van bevoegdheden

Een belangrijk verschil met de andere samenwerkingsvormen is dat bij de centrumgemeente-constructie alleen sprake kan zijn van mandatering van bevoegdheden. De vereiste wettelijke grondslag voor delegatie van bevoegdheden ontbreekt in dit geval. De centrumgemeente voert bevoegdheden uit namens de andere deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling.

Doordat geen nieuw orgaan wordt ingesteld en delegatie van bevoegdheden niet mogelijk is, stelt de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) minder eisen aan deze vorm. Veel bepalingen in de Wgr zijn niet van toepassing op de centrumgemeente-constructie.

Vragen?

Wilt u weten of de centrumgemeente-constructie voor uw organisatie een goed alternatief is? Mail ons of bel 079 - 3631919. Wij adviseren u graag over de (on)mogelijkheden.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media