Publiekrechtelijke samenwerking

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kent  vijf mogelijkheden voor publiekrechtelijke samenwerking:

 • Een publiekrechtelijke overeenkomst:
  Dit is de lichtste variant van samenwerken zonder dat sprake is van delegatie of mandaat.
 • De centrumgemeente:
  Daarvan is sprake als één van de deelnemende gemeenten op basis van mandaat bevoegdheden van de andere gemeenten uitoefent.
 • Het gemeenschappelijk orgaan:
  Dit is een orgaan zonder rechtspersoonlijkheid. Het kan daarom geen eigen personeel in dienst hebben. Het heeft alleen een enkelvoudig bestuur.
 • Het openbaar lichaam:
  Dit is de zwaarste variant. Het heeft rechtspersoonlijkheid en kan dus zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijke verkeer. Op grond van de Wgr heeft het niet alleen een Dagelijks Bestuur maar ook een Algemeen Bestuur en een voorzitter en kan het in beginsel alle taken en bevoegdheden overgedragen krijgen.
 • De bedrijfsvoeringsorganisatie:
  Dit is een vorm met rechtspersoonlijkheid zonder dat sprake is van een ‘geleed bestuur’. Deze vorm is alleen geschikt voor de uitoefening van taken van het college met een beleidsarm karakter.

Vragen?

Wij adviseren over samenwerking in gemeenschappelijke regelingen, de verschillende samenwerkingsvormen en vragen die opkomen bij het opzetten van een samenwerkingsverband. Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Mail ons of bel: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Samenvoeging bestaande gemeenschappelijke regelingen

Advisering inzake samenvoeging twee bestaande gemeenschappelijke regelingen

De gemeenten Loppersum, Delfzijl en Appingedam hebben besloten om de samenwerking op het gebied van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening onder te brengen in één organisatie. Dit betekent dat de twee bestaande gemeenschappelijke…
Advies over samenwerkingsvorm

Advies over beste samenwerkingsvorm

Het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen is een samenwerkingsverband op archiefgebied tussen de gemeenten Stichtse Vecht, De Bilt en Ronde Venen. Er is gekozen voor een centrumgemeenteconstructie, maar het is de vraag of deze…
Toetsing gemeenschappelijke regeling

Toetsing gemeenschappelijke regeling

Een opdrachtgever bereidt een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor die de bestaande regeling zal gaan vervangen. De opdrachtgever vraagt Vijverberg de nieuwe regeling te toetsen op eventuele lancunes en strijdigheid met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Vijverberg…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media