Bezwaar / beroep UWV-besluit

Werkgevers kunnen financiële verplichtingen opgelegd krijgen door UWV. Een bekend voorbeeld is de loondoorbetalingsverplichting als het re-integratietraject voorafgaand aan ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid niet goed is uitgevoerd. Op de procedure bij UWV is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van deze wet is UWV is verplicht om in ieder besluit een bezwaarclausule te vermelden. In die bezwarenclausule is opgenomen dat binnen zes weken na dagtekening van het besluit bezwaar moet worden ingediend bij UWV.  

Eigenrisicodrager is belanghebbende

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht geldt dat uitsluitend een belanghebbende bezwaar en beroep kan instellen tegen een besluit. Niet alleen een natuurlijk persoon maar ook een bestuursorgaan of een rechtspersoon kan belanghebbende zijn. Rechtspersonen zijn bijvoorbeeld de Staat, de gemeente, de provincie en het waterschap. Deze rechtspersonen zijn ook werkgevers.

Werkgevers die eigenrisicodrager zijn kunnen als belanghebbende bij het besluit bezwaar maken tegen toekenning van een WW, ZW of WGA-uitkering aan de werknemer. UWV handelt het bezwaar intern af met een eigen bezwarencommissie, die de Raad van bestuur van UWV adviseert over het genomen besluit. Op basis van dit advies neemt UWV een beslissing op bezwaar. Tegen deze beslissing op bezwaar staat weer binnen zes weken na dagtekening van het besluit beroep open bij de bestuursrechter.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is deskundig op het gebied van de wetgeving rond arbeidsongeschiktheid en sociale verzekeringen. Wij kennen de Ziektewet, de Wia en de Werkloosheidswet. Onze advocaten en adviseurs kunnen u adviseren of het zin heeft tegen een besluit van UWV bezwaar te maken of eventueel ook beroep in te stellen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advies korting bezoldiging wegens ziekte

Advies korting bezoldiging wegens ziekte

Een overheidswerkgever heeft een pittige discussie met een topambtenaar over het korten van zijn bezoldiging wegens ziekte. De werkgever en de ambtenaar spreken af de kwestie aan een extern juridisch adviseur voor te leggen, welk…
Minnelijke regeling oplossing in arbeidsongeschiktheidskwestie

Minnelijke regeling oplossing in arbeidsongeschiktheidskwestie

Een medewerker van een provincie is langdurig arbeidsongeschikt. Er ontstaan discussies tussen partijen en met het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid en de datum einde wachttijd. Een jurist van Vijverberg geeft advies over de…
Herziene UWV-beschikking voor arbeidsongeschikte medewerker

Herziene UWV-beschikking voor arbeidsongeschikte medewerker

Een medewerker van de gemeente Langedijk is langdurig arbeidsongeschikt. Zowel de medewerker zelf als de werkgever onderschrijft deze situatie. Zij maken ieder bezwaar als de WIA-beschikking van het UWV anders beslist. De adviseur van Vijverberg…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media