Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid doorloopt u met de werknemer een intensief traject. De wetgeving is er op gericht om te voorkomen dat werknemers in een situatie belanden dat ze als gevolg van ziekte of beperkingen geen werk meer hebben. De werkgever en werknemer moeten zich daarom tot het uiterste inspannen tijdens een re-integratietraject. Op enig moment kunt u als werkgever voor de vraag komen te staan of het dienstverband met de werknemer beëindigd moet worden omdat de werknemer niet meer in staat is zijn eigen werk (volledig) te verrichten.

Zowel tijdens het re-integratietraject als voorafgaand aan ontslag en ook na ontslag kunt u tegen vragen aanlopen zoals:

Advies en hulp bij arbeidsongeschiktheid

Er kan veel misgaan tijdens het re-integratietraject. Als u het re-integratietraject niet goed doorloopt heeft dat aanzienlijke financiële risico’s. Vijverberg heeft veel ervaring in arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en kan u adequaat adviseren om een langdurige arbeidsongeschiktheidskwestie zorgvuldig af te ronden. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Rechtspositie van de veiligheidsregio

Een manager wil van jou praktische en uitvoerbare oplossingen voor personele vragen . Jij moet adviseren over de rechtspositie en de regels kunnen toepassen. Schrijf…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Workshop rechtspositie voor leidinggevenden

Workshop rechtspositie voor leidinggevenden

Leidinggevenden van een gemeente worden in een workshop in één dag bijgepraat over het sturen bij functioneringsproblemen en ziekte. Op interactieve wijze nemen twee trainers de relevante aspecten vanuit managementoptiek met de deelnemers door, vanzelfsprekend…
Advies korting bezoldiging wegens ziekte

Advies korting bezoldiging wegens ziekte

Een overheidswerkgever heeft een pittige discussie met een topambtenaar over het korten van zijn bezoldiging wegens ziekte. De werkgever en de ambtenaar spreken af de kwestie aan een extern juridisch adviseur voor te leggen, welk…
Personeelshandboek voor HRM-adviseurs

Personeelshandboek voor HRM-adviseurs

Een ICT-bedrijf schakelt Vijverberg in voor het maken van personeelsdocumenten zoals een arbeidsvoorwaardenreglement, een Reglement Ziekteverzuim, een ICT-reglement en het opstellen van een standaard arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Dit personeelshandboek wordt gebruikt…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media