Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid doorloopt u met de werknemer een intensief traject. De wetgeving is er op gericht om te voorkomen dat werknemers in een situatie belanden dat ze als gevolg van ziekte of beperkingen geen werk meer hebben. De werkgever en werknemer moeten zich daarom tot het uiterste inspannen tijdens een re-integratietraject. Op enig moment kunt u als werkgever voor de vraag komen te staan of het dienstverband met de werknemer beëindigd moet worden omdat de werknemer niet meer in staat is zijn eigen werk (volledig) te verrichten.

Zowel tijdens het re-integratietraject als voorafgaand aan ontslag en ook na ontslag kunt u tegen vragen aanlopen zoals:

Advies en hulp bij arbeidsongeschiktheid

Er kan veel misgaan tijdens het re-integratietraject. Als u het re-integratietraject niet goed doorloopt heeft dat aanzienlijke financiële risico’s. Vijverberg heeft veel ervaring in arbeidsongeschiktheidsvraagstukken en kan u adequaat adviseren om een langdurige arbeidsongeschiktheidskwestie zorgvuldig af te ronden. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Rechtspositie van de veiligheidsregio

Een manager wil van jou praktische en uitvoerbare oplossingen voor personele vragen . Jij moet adviseren over de rechtspositie en de regels kunnen toepassen. Schrijf…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Begeleiding ontslagtraject

Vijverberg begeleidt werkgever in ontslagtraject

Een medewerker valt langdurig uit wegens een ernstige ziekte. Nadat hij hersteld is lukt het hem niet om zijn eigen functie op het gewenste niveau uit te voeren. De werkgever biedt de medewerker gedurende een…
Bijstaan in mediationtraject

Vijverberg staat medewerker bij in mediationtraject

Een werknemer krijgt bij zijn jaarlijks beoordelingsgesprek te horen dat hij niet op alle punten naar behoren functioneert. Daarnaast geeft de werkgever aan dat hij voornemens is om zijn functie te laten vervallen in verband…
Belangen SW-bedrijf met succes behartigd

Belangen SW-bedrijf met succes behartigd

Bij een SW-bedrijf is een medewerker werkzaam van wie de SW-indicatie is ingetrokken omdat ze niet langer voldoet aan de criteria van de indicatie, de zogenaamde bovengrens. De werkgever gaat vervolgens met deze medewerker aan…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media