Integriteit

Voor een gezonde arbeidsrelatie is integriteit een voorwaarde. De werkgever moet kunnen vertrouwen op naleving van interne voorschriften en huisregels door de werknemer. Ook als er geen instructies of voorschriften zijn gegeven, moet de werknemer zich gedragen als een goed werknemer. In dat geval is echter minder duidelijk of bepaald gedrag of optreden toelaatbaar is.

Het vaststellen van een integriteitsschending of plichtsverzuim lijkt eenvoudig maar is specialistenwerk.  Opvattingen blijken in een rechtszaal nogal eens onvoldoende onderbouwd om een opgelegde maatregel jegens de werknemer te kunnen rechtvaardigen. Zorg voor een gedegen onderzoek vooraf  en voorkom frustratie achteraf. Met (onder meer) de volgende onderwerpen en vraagstukken kunt u bij ons terecht:

Advies en hulp bij integriteitsvraagstukken

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak. Vijverberg is dé expert als het gaat om integriteitsvraagstukken, disciplinaire maatregelen en uitvoeren van feitenonderzoeken. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Senior adviseurs ambtenarenrecht voor politiekorps

Senior adviseurs ambtenarenrecht voor politiekorps

Een politiekorps heeft behoefte aan een aantal direct inzetbare juristen die reguliere bezwaar- en beroepszaken kunnen behandelen. Ook moeten zij kunnen adviseren over disciplinaire zaken en complexere juridische vraagstukken. Vijverberg levert een aantal senior adviseurs…
Onderzoek naar liefdesrelatie

Onderzoek naar liefdesrelatie

Een medewerkster meldt bij de werkgever dat haar getrouwde leidinggevende een intieme relatie met haar heeft en nu van haar af wil. De leidinggevende ontkent het bestaan van de relatie.Vijverberg hoort de betrokken personen en…
Onderzoek naar verzwegen feiten

Onderzoek naar verzwegen feiten

Rond een nieuw aangestelde ambtenaar ontstaan geruchten dat hij bij een vorige werkgever zou zijn ontslagen. Vijverberg doet onderzoek naar de feiten en stelt vast dat de medewerker niet alleen bij zijn vorige werkgever maar…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media