Integriteit

Voor een gezonde arbeidsrelatie is integriteit een voorwaarde. De werkgever moet kunnen vertrouwen op naleving van interne voorschriften en huisregels door de werknemer. Ook als er geen instructies of voorschriften zijn gegeven, moet de werknemer zich gedragen als een goed werknemer. In dat geval is echter minder duidelijk of bepaald gedrag of optreden toelaatbaar is.

Het vaststellen van een integriteitsschending of plichtsverzuim lijkt eenvoudig maar is specialistenwerk.  Opvattingen blijken in een rechtszaal nogal eens onvoldoende onderbouwd om een opgelegde maatregel jegens de werknemer te kunnen rechtvaardigen. Zorg voor een gedegen onderzoek vooraf  en voorkom frustratie achteraf. Met (onder meer) de volgende onderwerpen en vraagstukken kunt u bij ons terecht:

Advies en hulp bij integriteitsvraagstukken

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak. Vijverberg is dé expert als het gaat om integriteitsvraagstukken, disciplinaire maatregelen en uitvoeren van feitenonderzoeken. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontslag op staande voet

Het ontslag op staande voet is een ingrijpende maatregel, die ook wel wordt gezien als een ultimum remedium (uiterst redmiddel) en niet al te snel…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Advisering over onverenigbaarheid van karakters

Advisering over onverenigbaarheid van karakters

Een waterschap krijgt te maken met een leidinggevende die niet overweg kan met het afdelingshoofd. Negatieve uitlatingen tegen collega's leiden tot een disciplinair onderzoek. De spanningen lopen hoog op en de situatie dreigt te escaleren…
Advies bij overtreding gedragsregels

Vijverberg adviseert inzake overtreding gedragsregels

Bij een welzijnsstichting (CAO Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening) wordt een medewerker verdacht van handelen in strijd met de interne gedragsregels. De medewerker is hierop aangesproken, maar ontkent dat zij de interne gedragsregels heeft overtreden. De…
Advies over korting op bezoldiging i.v.m betaalde nevenwerkzaamheden wethouder

Advies over korting op bezoldiging i.v.m betaalde nevenwerkzaamheden wethouder

Een net aangetreden wethouder stelt de vraag of, en hoe korting op zijn bezoldiging in verband met betaalde nevenwerkzaamheden kan worden voorkomen. Een jurist van Vijverberg brengt op verzoek van het college de regels en…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media