Ontslag op staande voet

Een civiele werkgever kan na constatering van een ernstige integriteitsschending overgaan tot ontslag op staande voet. Dat is een zeer ingrijpende maatregel die meteen (onverwijld) genomen moet worden. Het risico is duidelijk: als de feiten achteraf anders blijken te liggen, als de rust is weergekeerd en de ernst van de gedraging minder zwaar blijkt te zijn, etc. kan het ontslag op staande voet niet houdbaar blijken.

Ontslag op staande voet of verantwoordingsprocedure

Alternatief voor een ontslag op staande voet is dat de feiten eerst goed worden onderzocht en vastgelegd, waarna de werkgever eventueel alsnog tot ontslag kan overgaan. In dat geval informeert de werkgever de werknemer na afronding van het feitenonderzoek schriftelijk over de verdenking. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden. Van dat gesprek wordt een gedetailleerd verslag opgesteld.

Disciplinaire of andere maatregel

Na de verantwoordingsprocedure beslist de werkgever of de feiten voldoende vaststaan en welke maatregel hij wil nemen. Dat kan een persoonlijke reprimande of een disciplinaire maatregel zijn, afhankelijk van de toepasselijke CAO. Afhankelijk van de ernst van de overtreding kan de werkgever een maatregel opleggen, bijvoorbeeld een officiële waarschuwing, of overgaan tot ontslag.

Welke disciplinaire maatregel?

Het is zaak – los van emotie – te komen tot een maatregel die de juridische toets kan doorstaan en de juiste maatregel is gelet op de geschonden norm of het beschadigd vertrouwen. Ontslag is voorbehouden voor de ernstigste integriteitsschendingen waarbij de feiten uiteraard vast moeten staan. Wij adviseren u graag welke maatregel passend is.

Samenloop met strafrechtelijke aspecten

Afhankelijk van het plichtsverzuim kan een aangifte verplicht of gewenst zijn. Wij adviseren u uiteraard wat een separaat strafrechtelijk onderzoek betekent voor het interne onderzoek. Dat geldt ook voor een strafrechtelijk sepot in relatie tot uw eigen disciplinaire maatregel.

Zorgvuldige communicatie

Wij dragen zorg voor een heldere communicatie naar  de werknemer  en zo nodig naar externe partijen in overleg met uw communicatiemedewerker.

Verdere juridische bijstand

Komt het tot een juridische procedure dan staan wij u bij tot en met de hoogste instantie. Bestaat het plichtsverzuim uit diefstal of onrechtmatige verrijking, dan kan het wenselijk zijn onder de medewerker beslag te leggen om langs die weg de compensatie te verkrijgen. Ook hierin staan wij u desgewenst bij.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Onderzoek naar verzwegen feiten

Onderzoek naar verzwegen feiten

Rond een nieuw aangestelde ambtenaar ontstaan geruchten dat hij bij een vorige werkgever zou zijn ontslagen. Vijverberg doet onderzoek naar de feiten en stelt vast dat de medewerker niet alleen bij zijn vorige werkgever maar…
Ongewenste betrekking tussen ambtenaar en leverancier?

Ongewenste betrekking tussen ambtenaar en leverancier?

Een hoofd financiën onderhoudt een niet-zakelijke verhouding met een leverancier. Een recherchebureau doet uitgebreid onderzoek en hoort de betrokkenen. Vijverberg voert een second opinion uit en stelt vast dat verklaringen van medewerkers tegenstrijdig zijn. De…
Horen van frauderende medewerker

Horen van frauderende medewerker

Een financieel medewerker bekent spontaan dat hij fraude heeft gepleegd. Vijverberg hoort de medewerker om de omvang van de fraude vast te stellen en staat de werkgever bij in de poging het ontvreemde geldbedrag terug…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media