Ontslag met wederzijds goedvinden

U kunt met uw werknemer afspreken dat de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd. Dat wil zeggen dat u dit in onderling overleg doet. U maakt dan afspraken met uw werknemer over het einde van de arbeidsovereenkomst en de voorwaarden waaronder die beëindiging plaatsvindt. De afspraken die in het kader van een ontslag met wederzijds goedvinden worden gemaakt, worden meestal vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (VSO). Dit wordt ook wel beëindigingsovereenkomst genoemd.

Transitievergoeding

In een VSO kunt u alles afspreken wat van belang is bij de beëindiging van de arbeidsrelatie. De werknemer heeft echter niet automatisch recht op een transitievergoeding. Dit is een kwestie van onderhandelen, al vormt deze vergoeding in de praktijk voor de werknemer wel vaak de ondergrens. Heeft de werknemer zich verwijtbaar gedragen, dan zal er geen aanleiding zijn om een transitievergoeding toe te kennen.

Bedenktijd

De werknemer heeft het recht om binnen 14 dagen na ondertekening alsnog terug te komen op de gemaakte afspraken, de bedenktijd. Staat dit recht niet expliciet in de vaststellingsovereenkomst, dan heeft de werknemer drie weken bedenktijd.

Advies of hulp nodig?

Onze advocaten en adviseurs beantwoorden graag uw vragen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Als een hoge ambtenaar vastloopt in de functie wil de opdrachtgever komen tot een afscheid, omdat alternatieve oplossingen binnen de organisatie niet voor handen zijn. Een specialist in vertrekregelingen en vaststellingsovereenkomsten van Vijverberg gaat in…
Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Onderhandelen vaststellingsovereenkomst

Een gemeente schakelt Vijverberg in als het overleg tussen de werknemer en de gemeente is vastgelopen: een werknemer heeft na ziekte vrijwillig afstand gedaan van haar functie en zou samen met de gemeente op zoek…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media