Ambtenarenrecht

In de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is een aantal groepen uitgezonderd zoals politie, defensie, rechterlijke macht, openbaar ministerie en politieke ambtsdragers. Daarnaast geldt er overgangsrecht voor medewerkers van veiligheidsregio’s. Voor hen blijft de publiekrechtelijke rechtspositie behouden. Voor alle ambtenaren geldt het Burgerlijk Wetboek.

Kenmerken ambtenarenrecht

Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door de eenzijdige aanstelling. Dit is anders dan in het arbeidsrecht waar de samenwerking tussen werkgever en werknemer gebaseerd is op een tweezijdige arbeidsovereenkomst. Procedures in ambtenarenzaken worden gevoerd volgens het bestuursprocesrecht, grotendeels neergelegd in de Algemene wet bestuursrecht. Basis voor de rechtspositie van ambtenaren is de Ambtenarenwet. Daarin staat dat overheden zelf arbeidsvoorwaarden moeten vaststellen voor hun ambtenaren. 

Vraagstukken die in het ambtenarenrecht spelen:

  • Welke rechtspositie is van toepassing en hoe komen arbeidsvoorwaarden tot stand?
  • Hoe werkt het ontslagrecht in het ambtenarenrecht?
  • Welke ontslaggronden zijn er?
  • Welke vergoedingen gelden bij ontslag
  • Wanneer kan een vertrekregeling worden opgesteld en waar moet aan gedacht worden?
  • Wat zijn de aanspraken bij arbeidsongeschiktheid en ziekte?
  • Wat is het verschil tussen beroepsziekte en dienstongeval?
  • Hoe bespreek je de klachten over het disfunctioneren met een medewerker?
  • Hoe bouw je een goed disfunctioneringsdossier op?

Advies en hulp ambtenarenrecht

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is de superspecialist in Nederland in het ambtenarenrecht. Of het nu gaat om aanstellen, belonen, functioneren, beoordelen, ziekte, integriteit, ontslag, sociale zekerheid of medezeggenschap: Vijverberg kent de ins en outs. Oplossingsgericht in goed overleg, maar ook krachtig met kennis van zaken in procedures bij de bestuursrechter tot in hoogste instantie. 

Onze opdrachtgevers lopen vaak tegen integriteitskwesties aan, dossiers op het snijvlak van ziekte en disfunctioneren en lastige beëindigingsregelingen. Ook staan we bekend om onze expertise op het gebied van aansprakelijkheid en beroepsziekten en dienstongevallen.

Bovendien hebben we gespecialiseerde kennis van Veiligheidsregio’s en een team dat zich bezighoudt met de advisering van Veiligheidsregio’s. Omdat wij de cultuur goed kennen, zijn we in staat om het gehele spectrum te overzien en als sparringpartner te fungeren. 

Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Rechtspositie van de veiligheidsregio

Jouw manager wil van jou praktische en uitvoerbare oplossingen voor personele vragen. En jij moet adviseren over de rechtspositie en de regels kunnen toepassen. Dat…

Actualiteiten veiligheidsregio’s

Heb je de cursus rechtspositie van de veiligheidsregio gevolgd of ben je een ervaren jurist of personeelsadviseur bij een veiligheidsregio? Dan sluit deze cursus perfect…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interim jurist

Interim jurist ambtenarenrecht

Vanwege capaciteitsproblemen is een grote gemeenschappelijke regeling in het midden van het land op zoek naar een juridisch adviseur die op interimbasis op de HRM-afdeling kan werken. Vijverberg levert gedurende meer dan een jaar voor…
Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Als een hoge ambtenaar vastloopt in de functie wil de opdrachtgever komen tot een afscheid, omdat alternatieve oplossingen binnen de organisatie niet voor handen zijn. Een specialist in vertrekregelingen en vaststellingsovereenkomsten van Vijverberg gaat in…
(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

De personeelsvertegenwoordiging van een kleine organisatie heeft Vijverberg gevraagd hen te adviseren over het updaten van de arbeidsvoorwaardenregelingen. Hoog nodig want er was al 10 jaar niets aangepast. Vijverberg heeft binnen enkele weken de arbeidsvoorwaardenregelingen…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media