Arbeidsongeschiktheid en ziekte

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid doorloopt u met de medewerker een intensief traject. De wetgeving is erop gericht om te voorkomen dat medewerkers in een situatie belanden waarin ze als gevolg van ziekte of beperkingen geen werk meer hebben. De werkgever en medewerker moeten zich daarom tot het uiterste inspannen tijdens een re-integratietraject. Op enig moment kunt u als werkgever voor de vraag komen te staan of het dienstverband met de medewerker beëindigd moet worden omdat de medewerker niet meer in staat is zijn eigen werk (volledig) te verrichten.

Bij ongeschiktheid wegens ziekte heeft de medewerker recht op doorbetaling van salaris. Vaak is in de rechtspositie opgenomen dat na een bepaalde periode het salaris procentueel wordt verminderd. 

Arbeidsongeschiktheid en ziekte is een complex onderwerp, waar zich veel vragen kunnen voordoen. De advocaten en adviseurs van Vijverberg hebben hier veel ervaring mee en kunnen u onder andere met de volgende vragen helpen:

Beroepsziekte en dienstongevallen

Het kan voorkomen dat het werk de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid is. In de rechtspositie is opgenomen wanneer sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte. Veelal moet dan sprake zijn van een verband met het werk of de werkomstandigheden.

In gevallen van psychische ziekte heeft de Centrale Raad van Beroep nog een aanvullende norm in de jurisprudentie ontwikkeld: als aantoonbaar of objectief sprake is van buitensporige werkzaamheden, moet uitgegaan worden van een vermoeden van een causaal verband tussen die omstandigheden en de ziekte. Er hoeft dan alleen de vraag te worden gesteld of er een evident andere oorzaak is voor de ziekte dan de werkomstandigheden. 

Daarnaast kan een ambtenaar de overheidswerkgever aansprakelijk stellen voor zijn volledige schade. In dat geval komt ook aan de orde in hoeverre de werkgever de zorgplicht heeft geschonden. 

Onze specialisten zijn vaak betrokken in dossiers waarin de vraag speelt of sprake is van een dienstongeval of beroepsziekte, en/of sprake is van een aansprakelijkstelling. Vanuit die praktijk zijn zij uitstekend in staat u hierover verder te adviseren. 

Advies en hulp bij arbeidsongeschiktheid

De specialisten van Vijverberg kunnen u adequaat adviseren om een langdurige arbeidsongeschiktheidskwestie zorgvuldig af te ronden. Bel voor een kennismakingsgesprek 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Complex arbeidsongeschiktheidstraject succesvol afgrond

Complex arbeidsongeschiktheidstraject succesvol afgrond

De provincie Zeeland volgt een langdurig re-integratietraject met een arbeidsongeschikte medewerker. Het lukt echter niet om tot een blijvende werkhervatting te komen. De medewerker wordt op grond van arbeidsongeschiktheid ontslagen. Hij procedeert vervolgens langdurig tegen…
Minnelijke regeling oplossing in arbeidsongeschiktheidskwestie

Minnelijke regeling oplossing in arbeidsongeschiktheidskwestie

Een medewerker van een provincie is langdurig arbeidsongeschikt. Er ontstaan discussies tussen partijen en met het UWV over de mate van arbeidsongeschiktheid en de datum einde wachttijd. Een jurist van Vijverberg geeft advies over de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media