Vertrekregelingen

Een vertrekregeling is vaak het gevolg van een onwerkbare situatie, bijvoorbeeld een verstoorde werkrelatie. De oorzaak kan gelegen zijn in een jarenlang onvoldoende functioneren waarover niet open en eerlijk is gecommuniceerd, in een conflict tussen een leidinggevende en een medewerker of een ruzie tussen twee medewerkers onderling.

Dossieropbouw of vertrekregeling?

Soms kan gekozen worden voor het opbouwen van een dossier waarbij iemand alsnog duidelijk gewezen wordt op de kritiek op zijn functioneren. Soms biedt dat geen oplossing en concludeert management of politiek bestuur dat per se afscheid genomen moet worden. Voordeel van een vertrekregeling is dat partijen gezamenlijk tot een oplossing komen zodat gerechtelijke procedures voorkomen kunnen worden.

Een vertrekregeling is maatwerk

Een vertrekregeling is per definitie maatwerk. De inhoud is afhankelijk van de ontstane situatie, maar ook van de leeftijd van de ambtenaar, de diensttijd, de pensioenopbouw en de perspectieven op de arbeidsmarkt. In een vertrekregeling wordt een groot aantal zaken geregeld dat te maken heeft met het ambtelijk dienstverband. Wij kunnen in overleg met u een vertrekregeling opstellen en daarover onderhandelen. Wij adviseren over de op te nemen elementen zoals de financiële zaken en eventuele faciliteiten.
Het is belangrijk om te zorgen voor een sluitende regeling die leidt naar een daadwerkelijk afscheid. Er moet geen ruimte zijn om op bepaalde afspraken terug te komen of andere elementen later alsnog aan de orde te stellen.

Advies of hulp nodig?

Onze advocaten en adviseurs beantwoorden graag uw vragen of helpen u bij dossieropbouw of het opstellen van een vertrekregeling. Bel voor een kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Mobiliteitsdienstverband als oplossing in vertrekregeling

Als een hoge ambtenaar vastloopt in de functie wil de opdrachtgever komen tot een afscheid, omdat alternatieve oplossingen binnen de organisatie niet voor handen zijn. Een specialist in vertrekregelingen en vaststellingsovereenkomsten van Vijverberg gaat in…
Minnelijke vertrekregeling na vastlopen mediation

Minnelijke vertrekregeling na vastlopen mediation

Bij een gemeente in het midden van het land loopt een leidinggevend medewerker tegen de grenzen aan van hetgeen door het management wordt verwacht in die functie. Het management vindt de prestaties niet voldoende. Zonder…
Vertrekregelingen in minnelijk overleg

Vertrekregelingen in minnelijk overleg

Een middelgrote gemeente voert als beleidslijn dat het management samen met HR in overleg treedt met medewerkers, die om de een of andere reden niet (meer) passen in de gemeentelijke organisatie. Dat minnelijk overleg is…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media