Functioneren en beoordelen

Een leidinggevende moet in staat zijn om het onvoldoende functioneren van een medewerker tijdig te signaleren. Hoe eerder de juiste signalen worden ontvangen, hoe eerder bijgestuurd kan worden. Als een leidinggevende wordt overvallen door een steeds ernstiger disfunctionerende medewerker, dan is het zaak de tekortkomingen zo concreet mogelijk te benoemen en relevante feiten zo duidelijk mogelijk vast te stellen.

Het gaat vaak om minder gemakkelijk traceerbaar gedrag, waardoor het een stevig analytisch vermogen van de leidinggevende vergt om het functioneren van de medewerker te benoemen. Een HR-adviseur speelt hierbij een belangrijke rol.

Als het disfunctioneren vaststaat en is benoemd, kunnen acties worden bepaald, uiteenlopend van direct ingrijpen bij plichtsverzuim tot het bieden van begeleiding over een langere tijd.

Vijverberg Advocaten en Adviseurs kan u in het kader van functioneren en beoordelen helpen bij de volgende vragen:

  • Hoe bespreek je de klachten over het disfunctioneren met uw medewerker?
  • Welke instrumenten zijn er om het functioneren van medewerkers effectief bij te sturen?
  • Hoe en wanneer zet je deze instrumenten effectief in?
  • Wanneer is een verbetertraject of disfunctioneringstraject aan de orde en hoe pak je dat aan?
  • Wat als ook een verbetertraject of disfunctioneringstraject niet helpt. Kan je de medewerker dan ontslaan? Welke regels gelden voor ontslag wegens disfunctioneren?
  • Is het disfunctioneringsdossier goed genoeg voor een ontslag?
  • Hoe bouw je een goed disfunctioneringsdossier op?

Advies en hulp bij disfunctioneren van uw werknemer

Een ontslag wegens disfunctioneren wordt kritisch getoetst door de rechter. De advocaten en adviseurs van Vijverberg helpen u om disfunctioneren van uw medewerkers doelgericht aan te pakken. Wij kunnen u ook helpen met het vormgeven van een verbeterings- of disfunctioneringstraject zodat u, mocht dat onverhoopt niet tot verbetering leiden, een voldoende sterk dossier heeft om de medewerker te ontslaan. Bel voor een kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Interim jurist

Interim jurist ambtenarenrecht

Vanwege capaciteitsproblemen is een grote gemeenschappelijke regeling in het midden van het land op zoek naar een juridisch adviseur die op interimbasis op de HRM-afdeling kan werken. Vijverberg levert gedurende meer dan een jaar voor…
Interviewronde en advisering functioneren leidinggevende

Interviewronde en advisering functioneren leidinggevende

Over het optreden van een manager van een gemeente ontstaat door signalen van medewerkers en externe contacten een vermoeden van intimidatie en een verdeel-en-heersstrategie. Het bestuur grijpt in en vraagt Vijverberg door middel van een…
Workshop voor leidinggevenden over omgaan met disfunctioneren

Workshop voor leidinggevenden over omgaan met disfunctioneren

Leidinggevenden van een gemeente krijgen gedurende één dagdeel instrumenten aangereikt hoe zij minder goed functionerende medewerkers actief en transparant kunnen bijsturen. Tegelijk wordt toegelicht welke stukken in het ‘dossier’ thuis horen. Het programma is gericht…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media