Ontslag wegens disfunctioneren

Als u te maken heeft met een medewerker die niet goed functioneert zult u dat aannemelijk moeten maken, alvorens u kunt overgaan tot ontslag. U moet kunnen aangeven waaruit disfunctioneren van de medewerker concreet blijkt, dat dit al gedurende een langere periode is en dat de medewerker in de gelegenheid is gesteld zich te verbeteren.

Dossieropbouw

Om aan te kunnen tonen dat sprake is van disfunctioneren is een goede dossieropbouw essentieel. U kunt het disfunctioneren aantonen met (verslagen van) beoordelingen of functioneringsgesprekken of met brieven, mailtjes etc.

Tips voor dossieropbouw bij disfunctioneren

  • Maak een duidelijke functieomschrijving met duidelijke functievereisten zodat bij ontslag duidelijk is aan welke vereisten een medewerker niet voldoet.
  • Stel verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken op. Geef tijdens deze gesprekken duidelijk aan op welke aspecten de medewerker onvoldoende scoort en onderbouw dit met concrete voorbeelden en verbeterpunten.
  • Signaleer problemen op tijd en laat een disfunctionerende medewerker niet doormodderen, maar koppel verbeterpunten direct terug aan de medewerker en leg deze terugkoppeling vast.
  • Stel verslagen op van het verbetertraject.
  • Houd de correspondentie met de medewerker op orde en bewaar relevante e-mails, schriftelijke waarschuwingen etc.
  • Waarschuw de medewerker dat, als het functioneren na een verbetertraject niet op orde komt, ontslag het gevolg zal zijn.

Verbeterkans

Bij een ontslag wegens disfunctioneren hechten rechters grote waarde aan de vraag of de medewerker voldoende kans heeft gehad om zich te verbeteren. De werkgever zal bij een ontslag wegens disfunctioneren aannemelijk moeten maken dat de medewerker tijdig van het disfunctioneren op de hoogte is gesteld en dat de medewerker voldoende gelegenheid is geboden om het functioneren te verbeteren. Verder is het van belang dat de werknemer is gewaarschuwd dat ontslag wegens disfunctioneren aan de orde is als structurele verbetering uitblijft.

Het gebrekkige functioneren van de medewerker mag geen gevolg zijn van onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden en geen verband houden met een gebrek aan scholing. Daarnaast geldt in het arbeidsrecht dat de werkgever aannemelijk moet maken dat herplaatsing van de disfunctionerende medewerker (eventueel na scholing) in een andere functie niet mogelijk is.

Medische redenen voor disfunctioneren

De feiten en omstandigheden waaruit disfunctioneren volgt, moeten helder zijn en op schrift staan en het disfunctioneren mag niet in overwegende mate een medische reden hebben. Als er serieuze signalen zijn dat de ongeschiktheid mede gelegen kan zijn in medische belemmeringen, dan moet de werkgever dat onderzoeken.

Advies?

Twijfelt u of voldaan is aan de voorwaarden voor een ontslag wegens disfunctioneren, neem dan contact met onze advocaten en adviseurs op. Ook stellen wij brieven of (voorgenomen) besluiten voor u op inzake ontslag wegens disfunctioneren.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Incompanycursus Rechtspositie op maat

Incompanycursus Rechtspositie op maat

Vijverberg verzorgde in 2016 op verzoek van het Opleidingsinstituut DJI maar liefst 26 keer een incompany cursusmodule voor leidinggevenden van de Raad voor de Kinderbescherming. Vier inleiders van Vijverberg behandelden: arbeidsrecht bij de overheid, aanstelling…
Dossier over plichtsverzuim met positieve uitspraak afgesloten

Dossier over plichtsverzuim met positieve uitspraak afgesloten

Een milieudienst schakelt de hulp van Vijverberg in vanwege een medewerker die ernstig plichtsverzuim heeft gepleegd. Vijverberg adviseert de milieudienst over onder andere de opbouw van het dossier, de strafmaat, het voornemen tot disciplinaire straf…
Werkgeverscommissie en rechtspositie  griffier

Werkgeverscommissie zoekt hulp bij disfunctioneren en ontslag van griffier

De voorzitter van een werkgeverscommissie wordt na zijn aantreden geconfronteerd met een griffier die onvoldoende functioneert. De griffier weigert een verbetertraject uit te voeren hetgeen uiteindelijk leidt tot een verstoorde, onwerkbare, arbeidsrelatie. Een jurist van…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media