Verbetertraject bij disfunctioneren

Als u vindt dat uw medewerker niet goed functioneert, bent u als werkgever verplicht uw medewerker in de gelegenheid te stellen zijn functioneren te verbeteren via een zogenaamd verbetertraject. U moet uw medewerker voldoende tijd geven en hem voldoende steunen en begeleiden. Hoe geeft u daar invulling aan en hoe ver moet u daarbij gaan? Wat wordt van u verwacht en wat van de medewerker?

Inhoud en duur verbetertraject

De begeleiding om het functioneren te verbeteren is het verbetertraject. U maakt  concrete afspraken met uw medewerker en spreekt een termijn af waarbinnen verbetering op moet treden. Tijdens een verbetertraject krijgt de medewerker gedurende een bepaalde tijd de gelegenheid zijn functioneren en/of gedrag te verbeteren. In een verbetertraject kunnen bijvoorbeeld door een cursus of training specifieke vaardigheden of competenties meer ontwikkeld worden, of u kunt coaching inzetten.

Er gelden geen harde eisen aan de inhoud of de duur van een verbetertraject:

  • De inhoud zal uiteraard afgestemd moeten zijn op het onderdeel van het functioneren waarin de medewerker tekort schiet. Denk bijvoorbeeld aan coaching, aanvullende opleidingen of begeleiding op de werkvloer. Ook het aanpassen van de functie behoort tot de mogelijkheden, als laatste kans. Daarnaast moet de werkgever periodiek voortgangsgesprekken houden met de medewerker over de vooraf gestelde eisen en te behalen doelen.
  • De duur van een verbetertraject moet zodanig zijn dat de medewerker verbetering kan laten zien. Er gelden geen vaste termijnen. De duur van het dienstverband van de medewerker kan reden zijn de medewerker langer de tijd te gunnen om te verbeteren. Ook de leeftijd van de medewerker kan een rol spelen.

Tip verbetertraject

Leg alle stappen in het verbetertraject schriftelijk vast, waaronder alle contactmomenten met de medewerker. Dit maakt het disfunctioneringsdossier sterker.

Gevolgen van het verbetertraject

Indien de rechter oordeelt dat het verbetertraject te weinig om het lijf had en de medewerker niet gedurende een reële periode in de gelegenheid is gesteld om te verbeteren, dan kan de rechter een stokje steken voor het ontslag wegens disfunctioneren.

Onvoldoende verbetering

Ontslag wegens disfunctioneren kan volgen als gedurende een reële periode geprobeerd is de medewerker beter te laten functioneren, maar geen verbetering in het functioneren is gerealiseerd. Ontslag wegens disfunctioneren zonder verbetertraject kan de juridische toets alleen doorstaan indien op voorhand aangetoond wordt dat een verbetertraject niet tot verbetering van het functioneren zal leiden. Hiervan is niet snel sprake.

Advies bij verbetertraject?

Onze advocaten en adviseurs adviseren werkgevers bij het inrichten van het verbetertraject: over de inrichting van de procedure, over de duur in het specifieke geval en over de inhoud. Zodat - als voldoende en duurzame verbetering van het functioneren van de medewerker uitblijft - ontslag wegens disfunctioneren haalbaar is.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Zitting voorzieningenrechter

Succesvol betoog bij voorzieningenrechter

Een medewerker wordt ontheven uit zijn functie als teamleider vanwege disfunctioneren en herplaatst in een passende functie. De medewerker is het hiermee niet eens en spant een kort geding aan, waarin hij wedertewerkstelling vordert in…
Strafontslag

Strafontslag of ontslag wegens disfunctioneren

Een grote onderzoeksinstelling heeft het gehad met een medewerker die al jarenlang achtereen 'niet voldoet aan de eisen' bij het opmaken van de personeelsbeoordeling. Hij wordt door zijn management aangesproken op zijn gedrag. Hij krijgt…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media