Ontslagprocedure disfunctioneren

Heeft een verbetertraject geen vruchten afgeworpen, is voldoende concreet aantoonbaar dat uw medewerker disfunctioneert en heeft u voldoende inspanningen verricht om uw medewerker een andere passende functie aan te bieden? Wat is dan de stap om te komen tot beëindiging van het dienstverband? Wanneer de medewerker meewerkt, kan dit via ontslag met wederzijds goedvinden. Werkt de medewerker niet mee, dan loopt de ontslagprocedure voor civiele werknemers via de kantonrechter via een ontslagbesluit.

Werknemers: ontbindingsprocedure kantonrechter en transitievergoeding

Om tot ontslag wegens disfunctioneren over te kunnen gaan, moet de werkgever een ontbindingsverzoek indienen bij de kantonrechter. De kantonrechter bekijkt dan of sprake is van disfunctioneren en beslist op basis daarvan of de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt of niet. Om te voorkomen dat u bij de kantonrechter nul op het rekest krijgt en uw verzoek om ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de disfunctionerende werknemer wordt geweigerd, is het van belang een goed disfunctioneringsdossier op te bouwen.

Bijstand in de ontslagprocedure disfunctioneren

Onze advocaten en adviseurs adviseren u bij het indienen van het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter of het opstellen van een (voorgenomen) ontslagbesluit wegens disfunctioneren. Ook staan wij u in voorkomend geval bij in juridische procedures.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Begeleiding ontslagtrajecten

Begeleiding ontslagtrajecten

Een stichting moet regelmatig werknemers ontslaan die zich misdragen. De stichting schakelt daarvoor een jurist van Vijverberg in. De jurist van Vijverberg analyseert de dossiers en adviseert over de te nemen stappen. Hij begeleidt de…
Cursus omgaan met disfunctioneren

Cursus omgaan met disfunctioneren

De secretaris-directeur van een waterschap vindt het noodzakelijk dat slagvaardiger met niet goed functionerende medewerkers wordt omgegaan maar constateert dat de P&O-functionarissen niet allemaal op één lijn zitten. Hij geeft opdracht aan Vijverberg een cursus…
Disfunctionerende conciërge

Disfunctionerende conciërge

Een stichting muziekschool annex theater heeft een langslepend conflict met de conciërge, die niet voldoet aan de functie-eisen. De muziekschool is een zogenaamde B3-instelling en het personeel volgt de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Vijverberg dient namens de…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media