Herplaatsen / re-integratie

Indien u ontslag wegens disfunctioneren overweegt, is het goed te weten welke eisen daarvoor gelden. Naast een voldoende stevig disfunctioneringsdossier, moet u aannemelijk kunnen maken dat herplaatsing van de werknemer binnen uw organisatie - eventueel na scholing - in een andere functie niet mogelijk is. Dat is een harde voorwaarde waaraan moet zijn voldaan voordat toestemming tot ontslag wegens disfunctioneren zal worden verleend. Herplaatsing is niet aan de orde als sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. 

Passende functie

Hoe ver gaat uw verplichting als werkgever om te herplaatsen en wat is een passende functie? Bij het onderzoek naar herplaatsingsmogelijkheden dient u de volgende functies te betrekken:

  • functies waarvoor een vacature bestaat of waarvoor binnen de wettelijke opzegtermijn een vacature zal ontstaan;
  • functies van werknemers met een flexibele arbeidsrelatie (zoals een uitzendovereenkomst of tijdelijke arbeidsovereenkomst), voor zover die geen werkzaamheden van tijdelijke aard verrichten gedurende maximaal 26 weken.

Een passende functie is een functie die aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer, of waarvoor hij binnen een redelijke termijn geschikt zal kunnen zijn, bijvoorbeeld met behulp van scholing. In het geval van disfunctioneren kan een passende functie een functieniveau lager liggen.

Geen verplichting tot herplaatsing en re-integratie

Herplaatsing en re-integratie is niet verplicht als sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Ook bent u als werkgever niet verplicht om een functie te creëren of om scholing aan te bieden er geen zicht is op herplaatsing van de werknemer. Het uitgangspunt is dat een werknemer voorrang krijgt boven een externe kandidaat.

Gevolgen onvoldoende herplaatsingsinspanningen of re-integratie-inspanningen

De herplaatsingsinspanningen die van een werkgever worden verwacht zijn opgenomen in de beleidsregels van het UWV. Als werkgever moet u kunnen aantonen dat u serieus werk heeft gemaakt van deze verplichting. Indien u daar niet in slaagt, zal  een verzoek tot beëindiging van het dienstverband worden afgewezen.

Kunt u advies gebruiken?

Onze advocaten en adviseurs adviseren werkgevers bij hun onderzoek naar de herplaatsingsmogelijkheden, beoordelen met de werkgever de reikwijdte van het herplaatsingsonderzoek om te bepalen welke functies in aanmerking zouden komen. Ook adviseren wij over het plan van aanpak voor de herplaatsing of re-integratie.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Acceptatie overplaatsing in plaats van conflict over vertrouwensbreuk

Acceptatie overplaatsing in plaats van conflict over vertrouwensbreuk

Aan de top van een grote overheidsorganisatie ontstaat een conflict tussen de algemeen directeur en een van zijn naaste ondergeschikten, hetgeen uitmondt in een vertrouwensbreuk. Een senior jurist van Vijverberg, specialist in dit soort kwesties…
Ondersteuning bij acuut conflict

Ondersteuning bij acuut conflict

Na een periode van een smeulend conflict slaat op een dag de vlam in de pan tussen een leidinggevende en een specialistisch medewerker van een politiekorps. Door hetgeen gezegd is, ook tegen derden, is een…
Prima oplossing voor alle partijen

Prima oplossing voor alle partijen

Bij de gemeente Woerden ontstaat rondom een medewerkster een onwerkbare situatie in relatie tot de direct leidinggevende, maar er ligt onvoldoende dossier. De jurist van Vijverberg adviseert de leidinggevende een uitgebreid jaarverslag op te stellen…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media