Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

Bijna iedere leidinggevende krijgt er vroeg of laat wel eens mee te maken: een conflict met een medewerker. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Er kan sprake zijn van miscommunicatie maar het conflict kan bijvoorbeeld ook ontstaan door disfunctioneren en de kritiek die de leidinggevende op het functioneren heeft. Soms lukt het om na een goed gesprek de lucht weer te klaren. Maar soms ook niet. De discussies worden heftiger en de werksfeer begint er stevig onder te lijden. Ook andere medewerkers krijgen daar last van: er is een vervelend arbeidsconflict ontstaan.

Arbeidsconflict, disfunctioneren of ziekte?

Het komt voor dat een arbeidsconflict ontstaat waarna de medewerker zich de volgende dag ziek meldt. De medewerker kan op dat moment zeker klachten hebben maar die worden dan meestal  voornamelijk veroorzaakt door de situatie op de werkvloer.

Bij de beoordeling of sprake is van een zuiver arbeidsconflict of van ziekte (medische arbeidsongeschiktheid) speelt uiteraard de bedrijfsarts een belangrijke rol. Een juiste beoordeling van de situatie is van belang voor de juiste aanpak. Is een medewerker “écht ziek”, dan zal de weg van re-integratie gekozen moeten worden. Is de medewerker “ziek door het arbeidsconflict”, dan heeft re-integratie geen zin. De oplossing ligt dan in conflictoplossing (bijvoorbeeld via mediation).

Mediation bij arbeidsconflicten

Indien de bedrijfsarts vindt dat sprake is van een arbeidsconflict, kan hij aanwijzingen geven om het conflict bijvoorbeeld via mediation op te lossen. Als de medewerker weigert mee te werken, kan de werkgever in beginsel het loon stopzetten.

Voorkomen is beter dan genezen

Vroegtijdig signaleren van een gespannen werksituatie of dreigend conflict is de allereerste stap. Het is van belang om voor vertrouwen te zorgen en de juiste gesprekken aan te gaan en te proberen de lucht weer te klaren.

Vaststellingsovereenkomst

In sommige situaties kan het beëindigen van de arbeidsrelatie via een vaststellingsovereenkomst of vertrekregeling een praktische oplossing zijn voor het gerezen arbeidsconflict. Partijen gaan met elkaar in overleg welke afspraken vastgelegd worden. Vijverberg kan u adviseren over de beëindigingsafspraken en indien nodig voor u onderhandelen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media