Ontslagrecht

Ontslag bij de overheid is anders dan ontslag in het arbeidsrecht. Niet zozeer omdat er verschillen zijn in het ontslagsysteem, maar vooral vanwege de procedures die aan een ontslagbesluit voorafgaan. Sinds 1 juli 2015 geldt ook in het civiele recht een gesloten ontslagsysteem. Voor overheidswerkgevers gold dat altijd al op basis van de Ambtenarenwet en de eigen arbeidsvoorwaardenregelingen.

Expertise ambtenarenrecht en ontslagrecht

Vijverberg Advocaten & Adviseurs is dé expert als het gaat om ambtenarenrecht en ontslagrecht. Of het nu gaat om strafontslag (inclusief disciplinair traject), ontslag wegens disfunctioneren of ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie.

De specialisten van Vijverberg adviseren over gevoelige en complexe dossiers en veelvuldig over de toe te passen ontslaggrond. Tijdens onderhandelingen die wij namens onze opdrachtgevers voeren over vertrekregelingen, bezien wij welke ontslaggrond van toepassing is. Daarbij houden wij steeds in het oog een goede positie te hebben om te komen tot een eenzijdig ontslag. Samen met de opdrachtgever wordt het onderliggend dossier geoptimaliseerd en compleet gemaakt. De uitkomst van die procedure zal nooit een verrassing zijn, ook omdat wij onze adviezen voorzien van een risicoparagraaf zodat de opdrachtgever weet waar hij aan toe is.

Gesloten ontslagsysteem

Dit betekent dat ontslag enkel en alleen gegeven kan worden op een in de regelgeving genoemde ontslaggrond. Zo’n gesloten ontslagsysteem lijkt een inperking van de ontslagvrijheid. Maar omdat in de rechtspositieregelingen veel gronden van ontslag zijn opgesomd, is er nauwelijks een situatie te bedenken waarop geen ontslaggrond van toepassing is. Het is goed te beseffen, dat het een fabeltje is, een modern urban legend, dat ambtenaren niet ontslagen kunnen worden. Onze specialisten met een praktijk die meer dan 30 jaar beslaat adviseren en procederen veelvuldig en met succes over ontslagdossiers.

Ontslagprocedures

Het ambtenarenrecht wordt gekenmerkt door eenzijdige besluiten die door de overheidswerkgever ten aanzien van individuele ambtenaren genomen worden. Net als besluiten die de overheid neemt ten aanzien van burgers, bedrijven en instellingen geldt daarvoor het bestuursprocesrecht. Dat bestuursprocesrecht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht.

Dat betekent dat als de overheidswerkgever een ambtenaar wil ontslaan die ambtenaar vooraf  in de gelegenheid gesteld moet worden te zeggen wat hij daarvan vindt. De ambtenaar mag zijn zienswijze op dat voornemen van de werkgever kenbaar maken. De werkgever kan daarna beslissen meewegend wat de ambtenaar heeft aangevoerd toch tot ontslag over te gaan. Afhankelijk van de reden van ontslag geldt daarbij soms een opzegtermijn.

Is de ambtenaar het niet eens met dat ontslagbesluit, dan kan hij daartegen procederen. Hij kan bezwaar maken bij zijn werkgever. Hij kan ook aan de bestuursrechter een voorlopige voorziening vragen. Dat is soms nodig, omdat ook als iemand bezwaar maakt het besluit waarmee hij het niet eens is wel in werking treedt. Het ontslag gaat dan dus gelden.

Later volgen dan nog de beslissing op bezwaar en eventuele beroepsprocedures bij de rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

Meer informatie?

Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Bel 079 - 3631919 voor een nadere kennismaking of vul het contactformulier in.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Minnelijke vertrekregeling na vastlopen mediation

Minnelijke vertrekregeling na vastlopen mediation

Bij een gemeente in het midden van het land loopt een leidinggevend medewerker tegen de grenzen aan van hetgeen door het management wordt verwacht in die functie. Het management vindt de prestaties niet voldoende. Zonder…
Incompanycursus Rechtspositie op maat

Incompanycursus Rechtspositie op maat

Vijverberg verzorgde in 2016 op verzoek van het Opleidingsinstituut DJI maar liefst 26 keer een incompany cursusmodule voor leidinggevenden van de Raad voor de Kinderbescherming. Vier inleiders van Vijverberg behandelden: arbeidsrecht bij de overheid, aanstelling…
Schadevergoeding na vernietiging ontslagbesluit

Schadevergoeding na vernietiging ontslagbesluit

Een medewerkster van een ministerie eist een enorme materiële en immateriële schadevergoeding van haar werkgever na vernietiging van haar ontslag door de Centrale Raad van Beroep. Het ministerie vraagt Vijverberg om advies en ondersteuning bij…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media