Rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden

Omvangrijke of complexe rechtspositie- en arbeidsvoorwaardenregelingen zijn niet meer van deze tijd. Een regeling moet inzichtelijk, eenduidig en beknopt zijn. Het herschrijven van een bestaande rechtspositieregeling of arbeidsvoorwaardenregeling naar een moderne variant is zonder meer een specialisme.

Regelgeving voor rijk, provincies en gemeenten

Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft diverse omvangrijke regelgevingsprojecten uitgevoerd voor onder meer grote gemeenten, zelfstandige bestuursorganen, de sector Rijk en provincies. Bij een conversieslag moeten de verschilpunten worden geïnventariseerd en met de vakorganisatie, het lokaal overleg of de ondernemingsraad worden besproken. Wij beschikken over de expertise om deze werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, overgangsregelingen op te stellen en de organisatie te begeleiden in het overleg met de medezeggenschap.

Arbeidsvoorwaardenregelingen voor gemeenschappelijke regelingen

Herijking van arbeidsvoorwaardenregelingen van gemeenschappelijke regelingen behoort eveneens tot onze activiteiten. Veelal is de bevoegdheid van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling om zelfstandig arbeidsvoorwaardenregelingen tot stand te brengen geclausuleerd. Wij hebben ervaring met het op orde brengen van de arbeidsvoorwaarden van gemeenschappelijke regelingen.

Actualiseren arbeidsvoorwaardenregelingen en rechtspositieregelingen

Nieuwe wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen vergen regelmatig actualisering van bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen of personeelsbeleid. Wij volgen deze veranderingen op de voet en zijn in staat op korte termijn voor uw organisatie nieuwe regelingen op te stellen of bestaande regelingen aan te passen.

Toelichting op intranet

Het beschikbaar stellen van de rechtspositieregeling of arbeidsvoorwaardenregeling op intranet is gebruikelijk. Met een duidelijke toelichting op intranet kan de eerstelijnsondersteuning aan medewerkers worden vereenvoudigd. Vijverberg kan een dergelijke toelichting opstellen, geschikt voor gebruik op intranet en verzorgt ook trainingen aan helpdeskmedewerkers.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

De personeelsvertegenwoordiging van een kleine organisatie heeft Vijverberg gevraagd hen te adviseren over het updaten van de arbeidsvoorwaardenregelingen. Hoog nodig want er was al 10 jaar niets aangepast. Vijverberg heeft binnen enkele weken de arbeidsvoorwaardenregelingen…
Interactieve incompanycursus arbeidsrecht voor openbare universiteiten

Interactieve incompanycursus arbeidsrecht voor openbare universiteiten

Vijverberg heeft voor 8 openbare universiteiten met veel succes de basiscursus Arbeidsrecht voor HR-adviseurs verzorgd. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verhuist de rechtspositie van (de meeste) ambtenaren van het bestuursrecht naar het privaatrecht…
Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een rijksdienst tot zelfstandig bestuursorgaan. Onderdeel van het project is het omvormen van het ARAR tot een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Vijverberg stelt het arbeidsvoorwaardenreglement…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media