Rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden

In plaats van het Burgerlijk Wetboek en collectieve arbeidsovereenkomsten (cao), zoals het civiele recht deze kent, wordt het ambtenarenrecht gekenmerkt door rechtspositieregelingen. Dit zijn arbeidsvoorwaardenregelingen die tot stand zijn gekomen uit overleg tussen werkgeversverenigingen en werknemersdelegaties.

De politie kent het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp), voor defensie geldt het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie en medewerkers in dienst van een veiligheidsregio zijn gebonden aan de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s. 

Een rechtspositieregeling regelt de arbeidsvoorwaarden voor een specifieke doelgroep. De werkgevers die gebonden zijn aan de werkgeversvereniging, die de rechtspositieregeling in overeenstemming met de werknemersdelegaties tot stand heeft gebracht, zijn gehouden om uitvoering te geven aan de overeengekomen afspraken en aanpassingen van de regeling. Omdat het niet gaat om een cao werken afspraken niet rechtstreeks door in de aanstelling van individuele ambtenaren. Daarvoor is vereist dat door het bevoegd gezag een lokale arbeidsvoorwaarden- of rechtspositieregeling wordt vastgesteld in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift. Dat houdt ook in dat de regeling op de juiste wijze moet worden kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld door publicatie in de Staatscourant.

Regelgeving voor de overheid

Vijverberg Advocaten & Adviseurs heeft diverse omvangrijke regelgevingsprojecten uitgevoerd voor onder meer grote gemeenten, provincies, de sector Rijk en veiligheidsregio’s. Bij een conversieslag moeten de verschilpunten worden geïnventariseerd en met de vakbonden, het lokaal overleg of de ondernemingsraad worden besproken. Wij beschikken over de expertise om deze werkzaamheden zorgvuldig uit te voeren, overgangsregelingen op te stellen en de organisatie te begeleiden in het overleg met de medezeggenschap.

Arbeidsvoorwaardenregelingen voor gemeenschappelijke regelingen

Herijking van arbeidsvoorwaardenregelingen van gemeenschappelijke regelingen behoort eveneens tot onze activiteiten. Veelal is de bevoegdheid van het bestuur van een gemeenschappelijke regeling om zelfstandig arbeidsvoorwaardenregelingen tot stand te brengen geclausuleerd. Daarnaast vergen nieuwe wetgeving, jurisprudentie en maatschappelijke ontwikkelingen regelmatig actualisering van bestaande arbeidsvoorwaardenregelingen of personeelsbeleid. Wij volgen deze veranderingen op de voet en hebben ervaring met het op orde brengen van de arbeidsvoorwaarden van gemeenschappelijke regelingen. Hieronder vallen ook veiligheidsregio’s.

Toelichting op intranet

Het beschikbaar stellen van de rechtspositieregeling of arbeidsvoorwaardenregeling op intranet is gebruikelijk. Met een duidelijke toelichting op intranet kan de eerstelijnsondersteuning aan medewerkers worden vereenvoudigd. Vijverberg kan een dergelijke toelichting opstellen, geschikt voor gebruik op intranet en verzorgt ook trainingen aan helpdeskmedewerkers.

Meer informatie?

Onze advocaten en adviseurs helpen u graag. Bel 079 - 3631919 voor een nadere kennismaking of vul het contactformulier in.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

(Her)schrijven arbeidsvoorwaardenregelingen

De personeelsvertegenwoordiging van een kleine organisatie heeft Vijverberg gevraagd hen te adviseren over het updaten van de arbeidsvoorwaardenregelingen. Hoog nodig want er was al 10 jaar niets aangepast. Vijverberg heeft binnen enkele weken de arbeidsvoorwaardenregelingen…
Interactieve incompanycursus arbeidsrecht voor openbare universiteiten

Interactieve incompanycursus arbeidsrecht voor openbare universiteiten

Vijverberg heeft voor 8 openbare universiteiten met veel succes de basiscursus Arbeidsrecht voor HR-adviseurs verzorgd. Door de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) verhuist de rechtspositie van (de meeste) ambtenaren van het bestuursrecht naar het privaatrecht…
Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Opstellen arbeidsvoorwaardenregeling zbo

Een partner van Vijverberg is als projectleider betrokken bij de verzelfstandiging van een rijksdienst tot zelfstandig bestuursorgaan. Onderdeel van het project is het omvormen van het ARAR tot een eigen arbeidsvoorwaardenreglement. Vijverberg stelt het arbeidsvoorwaardenreglement…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media