Publicaties

Ontslag wegens detentie

Ambtenarenrecht
Arbeidsrecht
Een gemeenteambtenaar wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf vanwege de invoer van 36 kilo cocaïne vanuit Curaçao naar Nederland. De gemeente verleent de ambtenaar met onmiddellijke ingang ontslag (Centrale Raad van…

Herplaatsingsonderzoek bij ontslag wegens disfunctioneren (verschil ambtenarenrecht en arbeidsrecht)

Ambtenarenrecht
Een ambtenaar krijgt ontslag wegens disfunctioneren. Herplaatsingsinspanningen door de overheidswerkgever blijven achterwege. Hoe beoordeelt de ambtenarenrechter dat? Moet de overheidswerkgever voorafgaand aan dit ontslag onderzoeken of herplaatsing in een andere…

Ontvang onze publicaties