Reorganiseren

De economie en de maatschappij vragen dat u voortdurend uw organisatie aanpast aan veranderingen. Soms is het nemen van moeilijke beslissingen en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk en bent u genoodzaakt te reorganiseren. Bedenk daarbij dat het mogelijk is een wendbare en agile organisatie te realiseren die snel kan inspelen op toekomstige veranderingen.

Een reorganisatie kan personele gevolgen hebben en roept dan uiteenlopende vragen op:

  • Wanneer moet de ondernemingsraad bij de plannen betrokken worden?
  • Welke rol hebben vakbonden bij een reorganisatie?
  • Welke regels gelden bij ontslag?
  • Hoe wordt de ontslagvolgorde bepaald?
  • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
  • Mag ik afwijken van het afspiegelingsbeginsel?
  • Hoe dien ik een ontslagverzoek in bij UWV?
  • Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
  • Kan ik in plaats van toestemming aan UWV vragen de medewerker een vertrekregeling aanbieden en proberen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen?
  • Is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing?

Advies en hulp bij reorganisatie

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak van de reorganisatie. Vijverberg is gespecialiseerd in het begeleiden van reorganisaties. Het voeren van overleg met de ondernemingsraad of vakbonden behoort tot onze expertise. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om een reorganisatie tot een goed einde te brengen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Overgang van onderneming

Het in huis halen van een eerder uitbestede activiteit. Het staken van de subsidie aan de ene instelling en het verlenen van subsidie aan een…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Pakketvergelijking in verband met privatisering

Pakketvergelijking in verband met privatisering

Het gemeentelijk sportcentrum (van een stadsdeel) wordt geprivatiseerd waardoor een aantal medewerkers overgaat naar de private organisatie. Ten behoeve van de onderhandelingen met de vakorganisaties, heeft het stadsdeel inzicht nodig in de verschillen tussen de…
Jurist arbeidsvoorwaarden bij provincie

Vijverberg levert jurist arbeidsvoorwaarden bij provincie

Een provincie heeft in verband met een vacature behoefte aan een tijdelijke jurist voor de juridische ondersteuning van een reorganisatietraject en de advisering op het terrein van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie. Vijverberg levert een geschikte kandidaat…
Tijdelijke secretaris voor reorganisatie en wijziging van beloningssystematiek

Tijdelijke secretaris voor reorganisatie en wijziging van beloningssystematiek

Bij een provincie worden twee reorganisaties uitgevoerd. Ook worden een groot aantal beloningsbesluiten genomen na de invoering van een nieuw beloningssysteem. Dit leidt tot een verwachte toename van het reguliere aantal bezwaarzaken. Om die reden…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media