Reorganiseren

De economie en de maatschappij vragen dat u voortdurend uw organisatie aanpast aan veranderingen. Soms is het nemen van moeilijke beslissingen en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk en bent u genoodzaakt te reorganiseren. Bedenk daarbij dat het mogelijk is een wendbare en agile organisatie te realiseren die snel kan inspelen op toekomstige veranderingen.

Een reorganisatie kan personele gevolgen hebben en roept dan uiteenlopende vragen op:

  • Wanneer moet de ondernemingsraad bij de plannen betrokken worden?
  • Welke rol hebben vakbonden bij een reorganisatie?
  • Welke regels gelden bij ontslag?
  • Hoe wordt de ontslagvolgorde bepaald?
  • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
  • Mag ik afwijken van het afspiegelingsbeginsel?
  • Hoe dien ik een ontslagverzoek in bij UWV?
  • Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
  • Kan ik in plaats van toestemming aan UWV vragen de medewerker een vertrekregeling aanbieden en proberen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen?
  • Is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing?

Advies en hulp bij reorganisatie

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak van de reorganisatie. Vijverberg is gespecialiseerd in het begeleiden van reorganisaties. Het voeren van overleg met de ondernemingsraad of vakbonden behoort tot onze expertise. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om een reorganisatie tot een goed einde te brengen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Overgang van onderneming

Het in huis halen van een eerder uitbestede activiteit. Het staken van de subsidie aan de ene instelling en het verlenen van subsidie aan een…

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Expertise bezwaar en beroep bij reorganisatie provincie

Expertise bezwaar en beroep bij reorganisatie provincie

Bij een provincie wordt een grote reorganisatie uitgevoerd. Dit leidt tot een groot aantal bezwaren (en beroepen) tegen de opvolgende besluiten (functievolgendheid- , plaatsing- en ontslagbesluiten) die in het traject genomen worden. Voor de behandeling…
Advisering bedenkingencommissie reorganisatie

Advisering bedenkingencommissie reorganisatie

Bij een rijksonderdeel vindt een reorganisatie plaats. Een groot aantal medewerkers dient bedenkingen in tegen de voorgenomen plaatsingsbesluiten. De organisatie heeft een bedenkingencommissie ingesteld die het bestuursorgaan adviseert. Daarbij ontstaat behoefte aan een ervaren jurist…
Aan de slag bij fusie met arbeidsvoorwaardenconvenanten

Aan de slag bij fusie met arbeidsvoorwaardenconvenanten

In verband met de samenvoeging van personeel van drie rijksonderdelen zoekt de opdrachtgever een deskundig jurist voor het opstellen van arbeidsvoorwaardenconvenanten. In deze convenanten worden de bijzondere rechtpositionele afspraken opgenomen in verband met de overgang…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media