Plaatsingsadviescommissie (PAC)

In cao's en bij de overheid wordt bij reorganisaties vaak gekozen voor het instellen van een Plaatsingsadviescommissie (PAC). De Plaatsingsadviescommissie adviseert de werkgever over de uitvoering van de plaatsingsprocedure en het plaatsingsplan. De samenstelling van de commissie is geregeld in de cao, het sociaal statuut of sociaal plan. De Plaatsingscommissie bestaat veelal uit een voorzitter (manager of extern), een vertegenwoordiger namens de werkgever en een vertegenwoordiger namens de werknemers.

Secretarissen / secretariaat / voorzitter

Als voor een reorganisatie een plaatsingscommissie opgetuigd moet worden en zeker als gebruik gemaakt wordt van meerdere subcommissies, kunnen extra secretarissen nodig zijn om de commissies te ondersteunen. Wij zijn in staat snel een groter of kleiner aantal secretarissen te leveren en kunnen een flexibele oplossing bieden door afhankelijk van het verloop van het traject meer of minder secretarissen beschikbaar te stellen. Wij beschikken ook over juristen met ervaring als voorzitter en kennis van reorganisatieregels.  

Zoekt u een voorzitter of lid voor uw plaatsingscommissie?

Wij beschikken over deskundige voorzitters en leden voor een plaatsingscommissie, die niet alleen in staat zijn het proces goed aan te sturen, maar ook verstand hebben van reorganisaties en ervaring met plaatsingsprocedures. Zij kunnen snel en flexibel worden ingezet en tijdelijk zitting nemen in uw plaatsingscommissie. Bel ons vrijblijvend voor de mogelijkheden: 079 - 3631919.

En hoe zit het met de kwaliteit?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs beschikt over ervaren voorzitters en secretarissen. Daarom kunnen wij garant staan voor een kwalitatief hoogwaardige en snelle afhandeling. Kijk - om een indruk te krijgen - bij onze referentieprojecten.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Adviseren Personeelsvertegenwoordiging voorgenomen reorganisatie

Adviseren personeelsvertegenwoordiging voorgenomen reorganisatie

Een non-profitorganisatie is voornemens te reorganiseren. De personeelsvertegenwoordiging ( PVT) vraagt Vijverberg om advies over de inhoud van de adviesaanvraag en het sociaal plan. In het algemeen is de vraag of het reorganisatieplan en het…
Voorzitter voor plaatsingscommissie reorganisatie

Voorzitter voor plaatsingscommissie reorganisatie

Twee gemeentelijke diensten van een grote gemeente fuseren tot één dienst StadsOntwikkeling. In het reorganisatieproces wordt een plaatsingsadviescommissie ingesteld. De commissie zal de directie adviseren over de personele gevolgen van de reorganisatie. Een jurist van…
Juridische deskundigheid voor plaatsingsadviescommissie

Juridische deskundigheid voor plaatsingsadviescommissie

Een onderdeel van een ministerie wordt omgevormd tot een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. Er wordt een plaatsingsadviescommissie ingesteld. Deze commissie moet het diensthoofd adviseren over de plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media