Ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Een slechte financiële positie, een taakstelling, werkvermindering, reden van bedrijfsvoering, organisatorische veranderingen, technologische veranderingen, beëindiging van (een deel van) de bedrijfsactiviteiten, bedrijfsverhuizing of het vervallen van een loonkostensubsidie kunnen aanleiding zijn voor het vervallen van arbeidsplaatsen of het verplaatsen van medewerkers. Hoe overtuig je de ondernemingsraad van de noodzaak van het vervallen van arbeidsplaatsen? De vakbonden willen een sociaal plan? Ga je toestemming van UWV krijgen voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomsten met de door jou geselecteerde werknemers? Heb je het afspiegelingsbeginsel correct toegepast? Moet je afscheid nemen van alle medewerkers met een tijdelijk dienstverband? Gelden de opzegverboden ook bij een ontslag wegens bedrijfseconomische reden?

Adviesaanvraag ondernemingsraad: personele gevolgen reorganisatie?

Om met succes het vervallen van arbeidsplaatsen te realiseren, is aandacht van de werkgever voor het oplossen van of omgaan met de personele gevolgen van een reorganisatie een vereiste. In de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad is dit een verplicht onderdeel. Ook bij het verlenen van toestemming voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen door UWV komt het omgaan met personele gevolgen aan de orde. Daarbij moeten de regels voor het bepalen van de plaatsingsvolgorde nauwgezet worden gevolgd.

Afspiegelingsbeginsel

Zijn er te veel werknemers voor het werk in de nieuwe organisatie? Het afspiegelingsbeginsel bepaalt bij overtolligheid of boventalligheid voor uitwisselbare functies, wie wel en wie niet in de nieuwe organisatie kan worden geplaatst. Het resultaat van het afspiegelingsbeginsel wordt opgenomen in een plaatsingsplan. Daarin neem je tevens de werknemers op die alsnog op een andere passende functie in de organisatie kunnen worden geplaatst.  

Procedure ontslag wegens reorganisatie / bedrijfseconomische redenen

Voor werknemers waarvoor je geen functie in de nieuwe organisatie hebt, kan toestemming voor ontslag worden gevraagd aan UWV. Betreft het 20 werknemers of meer, dan zul je tevens aan je verplichtingen op grond van de Wet melding collectief ontslag moeten voldoen. Voor ambtenaren aangesteld bij de overheid hoeft bij ontslag geen toestemming aan UWV te worden gevraagd. Check wel of in een regeling of cao nog bijzondere verplichtingen op de werkgever rusten zoals begeleiding Van Werk naar Werk. Bij overheidsorganisaties en non-profit organisaties is dat waarschijnlijk het geval.

Advies en hulp bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen. Het voeren van overleg met de ondernemingsraad of vakbonden behoort tot onze expertise. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u ook adviseren en helpen bij het verlenen van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Is een CAO van toepassing?

Is een cao van toepassing en zo ja, welke?

Een stichting die werkzaamheden verricht op het gebied van internationale samenwerking is genoodzaakt vanwege bedrijfseconomische redenen een aantal medewerkers te ontslaan. Er bestaat echter verwarring over de vraag of een cao van toepassing is. Vijverberg…
Overeenkomst met wederzijds goedvinden voor alle medewerkers

Overeenkomst met wederzijds goedvinden voor alle medewerkers

Een agrarisch bedrijf in de bloemensector heeft last van de crisis en besluit het aantal personeelsleden te reduceren vanwege bedrijfseconomische redenen. Vijverberg adviseert dit bedrijf over het afspiegelingsbeginsel, het last-in-first-outbeginsel en de manieren waarop afscheid…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media