Hulp bij opstellen sociaal plan

Een reorganisatie betekent vaak dat werknemers te maken krijgen met veranderingen. Het sociaal plan heeft tot doel om de gevolgen van de veranderingen voor werknemers zo goed mogelijk op te vangen. Bijvoorbeeld door voorzieningen op te nemen om werknemers te  helpen om aan de gewijzigde eisen te kunnen voldoen.

Inhoud sociaal plan

Een sociaal plan geldt als leidraad bij het oplossen van personele frictie die ontstaat vanuit organisatieveranderingen. Toepassing van het sociaal plan leidt er dan toe dat één of meerdere werknemers moeten worden herplaatst of dat een reorganisatieprocedure wordt doorlopen.

In de praktijk wordt er geen eenduidige term toegepast. Flankerend beleid, sociaal beleid, sociaal plan, sociaal statuut, zijn als termen allemaal in gebruik. Het flankerend of sociaal beleid bestaat uit maatregelen die de plaatsing of herplaatsing van medewerkers vergemakkelijken, zoals om-, her- en bijscholing, outplacementbegeleiding, individuele vertrekregelingen, etc. Voor een niet uitzonderlijke reorganisatie kan met het vaste flankerend beleid worden volstaan. Een grootscheepse organisatieverandering, publiekrechtelijke samenwerking of privatisering vergt meestal aanvullende afspraken. Vaak worden voor deze trajecten ook op de situatie toegesneden afspraken gemaakt.

Contractvrijheid flankerend beleid

De contractvrijheid voor het afspreken van flankerend beleid wordt bepaald door de grenzen van de wetgeving. De toepassing van het flankerend beleid door de werkgever wordt gelijkgeschakeld met de toepassing van een arbeidsvoorwaarde. Het flankerend beleid mag daarom bijvoorbeeld geen ontoelaatbaar onderscheid bevatten tussen werknemers met een vast of een tijdelijk dienstverband. Evenmin mag het flankerend beleid ertoe leiden dat bij de toepassing onderscheid naar leeftijd wordt gemaakt.

Advies en bijstand?

Vijverberg Advocaten & Adviseurs adviseert sinds jaar en dag overheidswerkgevers bij het opstellen van sociale plannen en flankerend beleid. Vijverberg stelt dan ook graag voor u een maatwerk sociaal statuut op. Daarnaast adviseert Vijverberg overheidswerkgevers over de strategie tijdens het overleg met de vakbonden of de ondernemingsraad. Desgewenst staan onze advocaten en adviseurs u met raad en daad bij tijdens de onderhandelingen. Wij zijn u graag van dienst. Bel: 079 - 3631919. Voor voorbeelden van uitgevoerde werkzaamheden kunt u kijken bij de referentieprojecten.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Adviseren Personeelsvertegenwoordiging voorgenomen reorganisatie

Adviseren personeelsvertegenwoordiging voorgenomen reorganisatie

Een non-profitorganisatie is voornemens te reorganiseren. De personeelsvertegenwoordiging ( PVT) vraagt Vijverberg om advies over de inhoud van de adviesaanvraag en het sociaal plan. In het algemeen is de vraag of het reorganisatieplan en het…
Pensioenadvies bij privatisering

Pensioenadvies bij privatisering

In de verdere uitvoering van een met de vakorganisaties overeengekomen sociaal plan vanwege de privatisering van een dienst stuit een gemeente op een paar vragen. De eerste betreft het maken van pensioenberekeningen, de andere mogelijke…
Opstellen cao en sociaal plan

Opstellen cao en sociaal plan

Een partner treedt op als projectleider bij de reorganisatie en privatisering van het Innovatiecentra Netwerk Nederland (ICNN), onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Voor de geprivatiseerde organisatie worden een eigen ondernemings-cao en een sociaal…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media