Reorganisatieplan opstellen

Een reorganisatieplan is veelal het eindproduct van het proces om te komen tot een nieuwe organisatie en het startpunt van het personele proces. Het reorganisatieplan bevat daarom een beschrijving van de nieuwe organisatie en de route om dit te realiseren. Het reorganisatieplan is tevens een belangrijk document om stakeholders mee te krijgen in de verandering.

Onderdelen reorganisatieplan

In een reorganisatieplan dienen in ieder geval de volgende onderdelen te worden opgenomen:

 • het voornemen de organisatie te veranderen;
 • de omvang en het bereik van de verandering;
 • een beschrijving van de huidige situatie van de organisatie (organogram, beschrijving doel en taken organisatieonderdelen, beschrijving functies, waardering en formatie per onderdeel;
 • de aanleiding voor de reorganisatie;
 • de visie op de toekomstige organisatie;
 • de toekomstige situatie, zoals de verandervisie, met eventueel alternatieven die zijn afgewogen, nieuw organogram, beschrijving doel en taken nieuwe organisatieonderdelen, beschrijving functies, waardering en formatie per onderdeel);
 • de voordelen van de toekomstige situatie, denk aan: de financiële voordelen, de strategische voordelen en de economische voordelen;
 • de implementatiestrategie; de route naar de nieuwe organisatie;
 • de gevolgen van de reorganisatie voor het personeel;
 • het omgaan met de gevolgen voor het personeel de gevolgen voor het personeel, denk aan de implementatiestrategie, de wijziging van functies, personele krimp, vervallen van arbeidsplaatsen, (collectief) ontslag;
 • inventarisatie van het personeel per huidige functie;
 • een vergelijking van uitwisselbare functies bijvoorbeeld in een was-wordtlijst;
 • de herplaatsingsmogelijkheden van overtollig personeel.

Afhankelijk van de inhoud en de gevolgen van de reorganisatie kun je met een goed reorganisatieplan direct voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals aan de orde bij:

 • een verzoek om toestemming van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen (Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen UWV);
 • een ontslag van 20 medewerkers of meer (Wet melding collectief ontslag);
 • een verzoek om advies aan de ondernemingsraad (Wet op de ondernemingsraden).

Hulp bij opstellen reorganisatieplan

Vijverberg heeft advocaten en adviseurs die kunnen helpen bij het opstellen van een goed doordacht reorganisatieplan. Zelf al een reorganisatieplan opgesteld? Laat het door ons checken om onvoorziene situaties te voorkomen.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Adviseren Personeelsvertegenwoordiging voorgenomen reorganisatie

Adviseren personeelsvertegenwoordiging voorgenomen reorganisatie

Een non-profitorganisatie is voornemens te reorganiseren. De personeelsvertegenwoordiging ( PVT) vraagt Vijverberg om advies over de inhoud van de adviesaanvraag en het sociaal plan. In het algemeen is de vraag of het reorganisatieplan en het…
Vijverberg levert juridische expertise bij deprivatisering

Vijverberg levert juridische expertise bij deprivatisering

Een grote gemeente besluit de functies voor toezicht en handhaving over te nemen van een stichting en onder te brengen bij een gemeentelijke dienst. De medewerkers van de Stichting gaan over naar de gemeente. Vijverberg…
Strategische sparringpartner

Strategische sparringpartner voor provincie

Een provincie voert een compleet organisatieveranderingsproces door, waarbij de gehele structuur verandert en nagenoeg alle medewerkers overgeplaatst worden. Vanwege de complexiteit van dit proces vraagt de ambtelijke top om een strategische sparringpartner voor de opdoemende…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media