Reorganiseren

De economie en de maatschappij vragen dat u voortdurend uw organisatie aanpast aan veranderingen. Soms is het nemen van moeilijke beslissingen en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk en bent u genoodzaakt te reorganiseren. Bedenk daarbij dat het mogelijk is een wendbare en agile organisatie te realiseren die snel kan inspelen op toekomstige veranderingen.

Een reorganisatie kan personele gevolgen hebben en roept dan uiteenlopende vragen op:

  • Wanneer moet de ondernemingsraad bij de plannen betrokken worden?
  • Welke rol hebben vakbonden bij een reorganisatie?
  • Welke regels gelden bij ontslag?
  • Hoe wordt de ontslagvolgorde bepaald?
  • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
  • Mag ik afwijken van het afspiegelingsbeginsel?
  • Hoe dien ik een ontslagverzoek in bij UWV?
  • Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
  • Kan ik in plaats van toestemming aan UWV vragen de medewerker een vertrekregeling aanbieden en proberen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen?
  • Is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing?

Advies en hulp bij reorganisatie

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak van de reorganisatie. Vijverberg is gespecialiseerd in het begeleiden van reorganisaties. Het voeren van overleg met de ondernemingsraad of vakbonden behoort tot onze expertise. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om een reorganisatie tot een goed einde te brengen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vijverberg levert juridische expertise bij deprivatisering

Vijverberg levert juridische expertise bij deprivatisering

Een grote gemeente besluit de functies voor toezicht en handhaving over te nemen van een stichting en onder te brengen bij een gemeentelijke dienst. De medewerkers van de Stichting gaan over naar de gemeente. Vijverberg…
Onderzoek rechtspositionele gevolgen omvorming ZBO

Onderzoek rechtspositionele gevolgen omvorming ZBO

Een ministerie wil een afgewogen beslissing kunnen nemen over de wijziging van de rechtspersoonlijkheid van een zelfstandig bestuursorgaan. Een arbeidsvoorwaardelijk en rechtspositioneel onderzoek moet uitkomst bieden. Vijverberg onderzoekt de meerwaarde van de omvorming van het…
Juridische deskundigheid voor plaatsingsadviescommissie

Juridische deskundigheid voor plaatsingsadviescommissie

Een onderdeel van een ministerie wordt omgevormd tot een flexibele organisatie met breed inzetbare medewerkers. Er wordt een plaatsingsadviescommissie ingesteld. Deze commissie moet het diensthoofd adviseren over de plaatsing van medewerkers in de nieuwe organisatie…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media