Reorganiseren

De economie en de maatschappij vragen dat u voortdurend uw organisatie aanpast aan veranderingen. Soms is het nemen van moeilijke beslissingen en ingrijpende maatregelen onvermijdelijk en bent u genoodzaakt te reorganiseren. Bedenk daarbij dat het mogelijk is een wendbare en agile organisatie te realiseren die snel kan inspelen op toekomstige veranderingen.

Een reorganisatie kan personele gevolgen hebben en roept dan uiteenlopende vragen op:

  • Wanneer moet de ondernemingsraad bij de plannen betrokken worden?
  • Welke rol hebben vakbonden bij een reorganisatie?
  • Welke regels gelden bij ontslag?
  • Hoe wordt de ontslagvolgorde bepaald?
  • Hoe werkt het afspiegelingsbeginsel?
  • Mag ik afwijken van het afspiegelingsbeginsel?
  • Hoe dien ik een ontslagverzoek in bij UWV?
  • Hoe wordt de aanvraag beoordeeld?
  • Kan ik in plaats van toestemming aan UWV vragen de medewerker een vertrekregeling aanbieden en proberen om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen?
  • Is de Wet melding collectief ontslag (WMCO) van toepassing?

Advies en hulp bij reorganisatie

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak van de reorganisatie. Vijverberg is gespecialiseerd in het begeleiden van reorganisaties. Het voeren van overleg met de ondernemingsraad of vakbonden behoort tot onze expertise. De advocaten en adviseurs van Vijverberg kunnen u adviseren en helpen om een reorganisatie tot een goed einde te brengen. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Liquidatie gemeenschappelijke regeling

Liquidatie gemeenschappelijke regeling

Als gevolg van kabinetsbeleid worden de diverse stadsregio’s afgeschaft. Vijverberg begeleidt de opheffing van de Stadsregio Rotterdam. Dit is inclusief de afbouw van het personeelsbestand, het maken van een sociaal plan, het overleg met de…
Fusie bibliotheek en welzijnsorganisatie

Fusie bibliotheek en welzijnsorganisatie

Vijverberg begeleidt de complexe fusie tussen een bibliotheek en een welzijnorganisatie met in totaal 150 medewerkers. Vijverberg stelt de projectplannen op, begeleidt de werkgevers bij het overleg met de ondernemingsraden en vakbonden over diverse adviesplichtige…
Behandeling bezwaarschriften voor milieudienst in kader van reorganisatie

Behandeling bezwaarschriften voor milieudienst

Vijverberg behandelt voor een milieudienst diverse bezwaren die gericht zijn tegen het plaatsingsbesluit in het kader van een reorganisatie. Vijverberg stelt het verweerschrift op, voert overleg met de opdrachtgever en voert het verweer tijdens de…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media