Integriteit

Voor een gezonde arbeidsrelatie is integriteit een voorwaarde. De werkgever moet kunnen vertrouwen op naleving van interne voorschriften en huisregels door de werknemer. Ook als er geen instructies of voorschriften zijn gegeven, moet de werknemer zich gedragen als een goed werknemer. In dat geval is echter minder duidelijk of bepaald gedrag of optreden toelaatbaar is.

Het vaststellen van een integriteitsschending of plichtsverzuim lijkt eenvoudig maar is specialistenwerk. Opvattingen blijken in een rechtszaal nogal eens onvoldoende onderbouwd om een opgelegde maatregel jegens de werknemer te kunnen rechtvaardigen. Zorg voor een gedegen onderzoek vooraf  en voorkom frustratie achteraf. Met (onder meer) de volgende onderwerpen en vraagstukken kunt u bij ons terecht:

Advies en hulp bij integriteitsvraagstukken

Het is verstandig om in een vroegtijdig stadium deskundige hulp in te schakelen en te overleggen over de meest efficiënte aanpak. Vijverberg is dé expert als het gaat om integriteitsvraagstukken en maatregelen bij integriteitsschending. Bel voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

Sociale veiligheid op de werkvloer

Recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat organisaties zich meer bewust worden van het belang van sociale veiligheid op de werkvloer. De werkgever moet zich continu…

Ook beschikbaar op:

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vermoeden van frauduleus handelen

Vermoeden van frauduleus handelen

Een overheidsorganisatie constateert dat de verstrekking van documenten en de inkomsten via de kassa geen gelijke tred houden. De verdenking valt op een medewerker. In overleg met een recherchebureau worden video-opnamen gemaakt van de medewerker…
Workshops integriteit voor waterschap

Workshops integriteit voor waterschap

Vijverberg verzorgt voor het totale personeelsbestand van een waterschap gedurende twee dagen een viertal workshops integriteit. Daarbij komen allerlei dilemma's aan de orde en met behulp van diverse technieken worden de medewerkers bewust gemaakt van…
Plichtsverzuim of disfunctioneren?

Plichtsverzuim of disfunctioneren?

Bij het gemeentebestuur ontstaat verdeeldheid of een ernstige misser van een ambtenaar als plichtsverzuim of als tekortkoming in het functioneren moet worden gekwalificeerd. Na een analyse van de feiten en omstandigheden adviseert Vijverberg over een…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media