Privacyrecht

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens zijn sinds de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) actuele thema’s die regelmatig in de media en de rechtspraak aan de orde komen. De AVG stelt voorwaarden aan de verwerking van persoonsgegevens, kent de betrokkenen verschillende rechten toe en bepaalt dat er technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden ingevoerd. De toezichthouder in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens, kan sancties opleggen en uw organisatie kan behoorlijke (imago)schade lijden als de privacyregels worden overtreden.

Privacyrecht: AVG en Uitvoeringswet

Het privacyrecht - de regels die de privacy beschermen - zijn in belangrijke mate opgenomen in de AVG en de Uitvoeringswet AVG. Toepassing van de regels leidt in de praktijk tot uiteenlopende vragen. Onze juridisch specialisten helpen u graag bij vragen als:

Ondersteuning door Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Heeft u vragen over privacy? Schakel ons kantoor in voor advisering of ondersteuning in privacykwesties. Ook als u overweegt om een klacht in te dienen bij de AP of op een andere wijze de rechtmatigheid van verwerking van persoonsgegevens aan de orde wilt stellen, kunt u bij ons terecht. Wij beschikken over privacyspecialisten die u graag bijstaan. U wordt dan op een professionele wijze door een praktisch ingestelde en deskundige jurist ondersteund en geadviseerd. Via Vijverberg kunt u ook een functionaris voor de gegevensbescherming raadplegen of een procesjurist inhuren. Mail of bel ons voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek: 079 - 3631919.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Gerelateerde cursussen

AVG en privacyrecht in de personeelspraktijk

Op de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers is de privacywetgeving van toepassing. Wat betekent dat voor de relatie tussen werkgevers en werknemers? Welke persoonsgegevens mogen…

Ook beschikbaar op: en

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Privacy: publicatie namenlijst medewerkers in kantine

Privacy: publicatie namenlijst medewerkers in kantine

Een organisatie overweegt ieder kwartaal in de kantine een lijst op te hangen van medewerkers die het voorgaande kwartaal niet ziek zijn geweest. De organisatie vraagt zich af of het publiceren van zo’n lijst past…
Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

Ondersteuning bij de implementatie van de AVG

Juridisch adviseurs van Vijverberg ondersteunen diverse bedrijven en stichtingen bij de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in hun organisatie. Er worden verwerkingsregisters opgesteld, getoetst of de wijze van verwerking voldoet aan de eisen…
Verwerken van persoonsgegevens binnen jeugdhulporganisatie

Verwerken van persoonsgegevens binnen jeugdhulporganisatie

Een organisatie op het gebied van jeugdhulp vraagt zich af op welke grond uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zij persoonsgegevens mag verwerken. Een juridisch adviseur van Vijverberg analyseert de casus, geeft aan welke grondslagen…

Gerelateerde publicaties

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media