De Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een uitgebreid takenpakket. Niet alleen is de Autoriteit belast met het monitoren, handhaven en toepassen van de AVG, ook heeft zij een voorlichtende en informerende taak en behandelt zij klachten. De Autoriteit kan ambtshalve of op verzoek van een belanghebbende een onderzoek instellen naar de wijze waarop ten aanzien van gegevensverwerking toepassing wordt gegeven aan de AVG.

Wanneer een verwerking niet conform de eisen van de AVG plaatsvindt, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens verschillende mogelijkheden tot ingrijpen. Zij kan bijvoorbeeld waarschuwen, berispen, gelasten een verwerking te staken, bestuursdwang toepassen, een dwangsom opleggen of een bestuurlijke boete opleggen. Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is, maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers zoals hun politieke voorkeur of levensovertuiging is misbruikt.

Boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de bevoegdheid boetes op te leggen. Deze kunnen in het uiterste geval oplopen tot € 20 miljoen of 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet per overtreding. Bij het opleggen van boetes moet de Autoriteit Persoonsgegevens rekening houden met onder andere de aard, de ernst en de duur van de inbreuk. Ook de vraag of de inbreuk op de AVG opzettelijk heeft plaatsgevonden dan wel of sprake is van nalatigheid speelt een rol.

Bezwaar tegen opleggen boete, last onder dwangsom of een ander besluit door de Autoriteit Persoonsgegevens?

Tegen besluiten van de Autoriteit Persoonsgegevens, zoals het opleggen van een boete of last onder dwangsom, kan bezwaar worden gemaakt. Heeft u een boete of last onder dwangsom gekregen en bent u het daar niet mee eens? Neem contact met ons op voor advies of verdere bijstand.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media