Functionaris gegevensbescherming (FG)

Veel organisaties zijn verplicht een functionaris gegevensbescherming aan te wijzen. De verplichting geldt voor:

  • overheidsinstanties / -organen;
  • verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die hoofdzakelijk zijn belast met verwerkingen die vanwege hun aard, hun omvang en/of hun doeleinden regelmatige en stelselmatige observatie op grote schaal van betrokkenen vereisen;
  • verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers die hoofdzakelijk zijn belast met grootschalige verwerking van bijzondere categorieën van gegevens en van strafrechtelijke gegevens.

Een functionaris voor de gegevensbescherming kan een personeelslid zijn of een externe die op grond van een dienstverleningsovereenkomst de functie uitoefent.

Helpdesk privacy

Pak privacyvraagstukken in uw organisatie snel en adequaat op m.b.v. onze service helpdeskabonnement.


Positie van de functionaris voor de gegevensbescherming

De functionaris gegevensbescherming heeft een onafhankelijke positie. Zijn werkgever of opdrachtgever mag geen instructies geven met betrekking tot de uitvoering van zijn taken. Ook moeten zij er voor zorgen dat de functionaris naar behoren wordt betrokken bij alle aangelegenheden die verband houden met de bescherming van persoonsgegevens en dat hij beschikt over de benodigde middelen. De functionaris voor gegevensbescherming moet rechtstreeks kunnen rapporteren aan de hoogste leidinggevende binnen de organisatie.

Taken functionaris gegevensbescherming

Een functionaris voor gegevensbescherming heeft op grond van artikel 39 van de AVG de volgende taken:

  • informeren en adviseren over de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en andere privacyregelgeving;
  • toezien op naleving van de AVG, andere toepasselijke privacyregelgeving en de naleving van het privacybeleid;
  • op verzoek adviseren over een gegevensbeschermingseffect-beoordeling en toezien op de uitvoering daarvan;
  • samenwerken met de Autoriteit Persoonsgegevens;
  • optreden als contactpunt voor de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een functionaris gegevensbescherming is niet verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Aanstellen functionaris voor gegevensbescherming van Vijverberg Advocaten & Adviseurs

Wilt u binnen uw organisatie een externe functionaris gegevensbescherming aanstellen? Neemt u dan contact met ons op per mail of bel met 079 - 3631919. Wij bespreken graag de mogelijkheden om één van onze privacyspecialisten in te schakelen als FG voor uw organisatie.

Advies nodig?

Bel ons: 079-3631919 of stuur een mail. Wij helpen u graag.

Ontvang ons cursusaanbod

Volg ons op social media

Gerelateerde referentieprojecten

Vijverberg ondersteunt FSB bij naleven privacywetgeving

Vijverberg ondersteunt FSB bij naleven privacywetgeving

De Facilitaire Samenwerking Bevolkingsonderzoeken (FSB) is een coöperatie die de screeningsorganisaties, welke de bevolkingsonderzoeken naar verschillende vormen van kanker uitvoeren, ondersteunt. Vijverberg Advocaten & Adviseurs ondersteunt de Functionaris voor de Gegevensbescherming van de FSB bij…
Tijdelijke Functionaris Gegevensbescherming

Tijdelijke Functionaris Gegevensbescherming

Voor een gemeente heeft een privacyadviseur v an Vijverberg toezicht gehouden op de verdere ontwikkeling en implementatie van de privacyregelgeving waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er werd de laatste hand gelegd aan het verwerkingsregister…
Regiovervoer: verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Regiovervoer: verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers

Diverse gemeenten die met elkaar deelnemen in een gemeenschappelijke regeling, organiseren gezamenlijk het vraagafhankelijk vervoer. Daarbij zijn betrokken een beheerder van de database met daarin persoonsgegevens van de burgers die recht hebben op het vraagafhankelijk…

Ontvang onze publicaties

Volg ons op social media